Kdo jsme

 

Jsme společenství kontemplativních sester Řádu klarisek-kapucínek.

Podle Řehole a tradice našeho Řádu zachováváme papežskou klauzuru.

Zvláštní pouto duchovního příbuzenství nás pojí s našimi bratry kapucíny, kterým je rovněž svěřena duchovní péče o nás.

Každý klášter klarisek-kapucínek je právně samostatný. V jeho čele stojí abatyše volená konventní kapitulou každé tři roky. Kláštery se mohou volně sdružovat do federací nebo konfederací.

Naše společenství je členem Středoevropské asociace klášterů klarisek-kapucínek Mater ecclesiae. V této asociace je 6 klášterů z Polska, 1 klášter z Itálie, 1 klášter ze Slovenska a 1 klášter z České republiky.

V současné době tvoří naše společenství 10 sester a jsme jediným klášterem klarisek-kapucínek v České republice.

Naším posláním a úkolem je proto život modlitby. Máme být stálou chválou Boha a přímluvou za celý svět. Všechno v našem životě má k této službě směřovat. Den uspořádaný v rytmu Liturgie hodin a denní účast na Mši svaté, aspoň 2 hodiny věnované vnitřní modlitbě denně, duchovní četba, studium, společná Lectio divina, dny adorace, duchovní obnovy, společné i osobní exercicie - to všechno jsou prostředky, které nám umožňují rozvíjet a naplňovat naše poslání pro církev a svět.

V pracovní době se věnujeme především šití a vyšívání potřeb určených pro Liturgii. Zhotovujeme ornáty, štoly, alby, oděvy pro ministranty, připravujeme kalichové prádlo a křestní roušky. Zdobíme svíčky k různým příležitostem.

Konáme obvyklé práce v domě a na zahradě. Snažíme se, aby naše přirozené dary a hřivny nezůstaly ležet ladem, ale byly účinně využity.

Zvláštní důraz je v našem životě kladen na společenství a vědomě prožívané sesterství. Většinu dne proto trávíme společně, máme společná pracoviště, každý večer společnou rekreaci. Učíme se žít jako sestry spolu a ne vedle sebe.