Denní řád

 • 5.00  Budíček (v sobotu v 6.00, v neděli vstáváme o něco později)

 • 5.30  Anděl Páně

 • 5.35-6.35  Hodina rozjímání, je to doba osobní modlitby

 • 6.35  Ranní chvály - laudy (denní modlitba církve), v sobotu jsou ranní chvály v 6.30, následuje hodinová adorace a v 7.55 MUD - dopolední, v neděli jsou ranní chvály v 7.00

 • 6.55  Růženec společně s lidmi v kapli (v sobotu se modlíme růženec večer přede mší svatou v 17.30, v neděli v 7.25)

 • 7.30  MŠE SVATÁ
  -  v sobotu je mše svatá v 18.00 a v neděli v 8.00
  -  po mši svaté je 10 minut díkůčinění, po té je snídaně
  -  asi 25 minut po skončení mše svaté je modlitba uprostřed dne (MUD) - dopolední (tercie), v neděli je dopolední MUD bezprostředně po mši svaté a po díkůčinění

 • Kolem 9.00 začíná pracovní doba, práce v domě, na zahradě, v šijovně, vyšívárně a zdobení svíček

 • 12.00  Anděl Páně, modlitba uprostřed dne (MUD) - polední (sexta), modlitba se čtením
  -  po modlitbách je oběd, po obědě mytí nádobí a krátká pracovní doba
  -  v neděli je po obědě rekreace                                                                                                                                                                                                                                                            
 • 13.30-15.00  Tichá hodina, doba osobního volna pro každou sestru
  (14.30-15.00 - duchovní četba)

 • 15.00  Modlitba uprostřed dne (MUD) - odpolední (nona), korunka k Božímu Milosrdenství
  -  v sobotu a v neděli je odpolední MUD v 13.50
  -  po modlitbě je pracovní doba

 • 16.30  Večerní chvály - nešpory (denní modlitba církve)
  - po nešporách následuje společná hodinová adorace v chóru
  -  v sobotu je od 16.00-17.00 hodina rozjímání (adorace odpoledne není) a nešpory jsou bezprostředně po mši svaté

 • 18.00  Večeře
  -  v sobotu je večeře až po mši svaté

 • 18.35-19.15  Společná sesterská rekreace (při které si povídáme a děláme malé ruční práce)
  -  v sobotu rekreace není

 • 19.20  Kompletář (denní modlitba církve)
  -  po kompletáři máme v pondělí, ve středu a v pátek 10 minut kajícnost
  -  v úterý je kompletář v 18.35, po kterém pak máme místo rekreace společný tělocvik
  -  v sobotu kompletář následuje po mši svaté, po nešporách a po díkůčinění

 • 21.00  Ticho v klášteře, doba studia a duchovní četby, osobní lectio divina

 • 21.30  Večerka

By