Consolata Betrone (1903-1946)

klariska - kapucínka z turínského kláštera 

Služebnice Boží Marie Consolata (občanským jménem Pierina Betrone) se narodila 6. dubna 1903 v Saluzzu. Její matka se provdala za vdovce s osmi dětmi, narodilo se jim dalších šest holčiček, Pierina jako druhá. Rodiče měli různé místní podniky, pekárnu, později hostinec, a často se museli stěhovat. Od dětských let měla mimořádný zájem o řeholní život. Zapsala se do společenství Dcer Panny Marie.

Ve třinácti letech pocítila silně řeholní povolání, ve čtrnácti to oznámila rodičům, byla však rázně odmítnuta, protože bylo potřeba pomáhat v nově otevřeném obchodě s obilím v Turíně. Byla tak zklamaná, až z toho onemocněla. Když se uzdravila, zapsala se do Katolické akce, pečovala o děvčata ve farnosti a přitahoval ji misijní apoštolát. V 21 letech odmítla nabídku k sňatku a za pomoci svého duchovního vůdce vstoupila roku 1929 do kláštera kapucínských klarisek Blahoslavené Panny Marie Přímluvkyně v Turínu. 

V tichu kláštera při nejrůznějších pracích, od vrátné a kuchařky přes sekretářku až k ševcové, žila i přes velké vnitřní zkoušky nepřetržitým úkonem lásky, který zformulovala do krátké střelné modlitby: „Ježíši, Maria, miluji Vás, zachraňte duše!“ Byla apoštolkou „malé cesty“ lásky, pozvání k obnově lidství v evangelní prostotě pod vlivem spirituality svaté Terezie z Lisieux. Tato živá duchovnost vyzařuje z jejích deníků a duchovních relací, které tvoří podstatnou část jejího díla Boží poselství světu, opakovaně vydaného v různých světových jazycích. 

Roku 1939 byla Consolata poslána z Turína do nově založeného kláštera v Moriondu, kde začal bolestný konec jejího života. Pracovala jako kuchařka a vrátná a nabídla se jako oběť za odčinění války, která právě vypukla. Při ošetřování jedné tuberkulózní sestry se nakazila. Ještě dalšího dne pracovala v kuchyni, potom však nemoci podlehla. Léčila se v sanatoriích v Lanzo Torinese a sv. Ludvíka v Turíně. Dne 18. července 1946 při zvonění k modlitbě Anděl Páně odevzdala svou duši Bohu.

Diecézní proces byl oficiálně zahájen 8. února 1995, když bylo uděleno povolení od piemontské biskupské konference a Kongregace pro kauzy světců. Nyní probíhá přípravná fáze procesu. 

Stav procesu blahořečení: 16. června 2003 odvolala abatyše turínského kláštera se souhlasem své komunity pověření pro našeho postulátora a procesem byl pověřen otec Paolo Lombardo OFM. 9. září mu byly odevzdány veškeré materiály ohledně služebnice Boží.