Marie Klára Kuefstein (1878-1933)

Guidobaldina (řeholním jménem sestra Marie Klára) se narodila Františkovi Kuefsteinovi a Marii Pacis Odescalchiové 19. června 1878 ve Vichofenu, na území vídeňské provincie. O dva roky později se její rodiče přestěhovali do Říma, kde byla Guidobaldina vychovávána v klášteře Urozených oblátek sv. Františky Římské v Tor de’ Specchi. Dne 31. května 1896 tam vstoupila pod jménem Marie Tereza a zůstala 25 let.

Toužila však po větší dokonalosti. Když musely v důsledku zákona o rušení řádů kapucínské klarisky opustit starobylý klášter sv. Urbana, byly 6. srpna 1918 přivítány u sv. Františky a Marie Klára obdivně pozorovala jejich strohost, chudobu a pokání. Požádala, aby mohla zůstat s nimi, 21. října 1920 oblékla hrubý hábit kapucínek a přijala jméno Marie Klára od sv. Františka. Tehdy se nabídla Bohu jako oběť za svobodu Církve, a ukryla se v tichu kláštera na Via Aurelia Antica.
Propukla u ní tuberkulóza a den před vyhlášením Jubilejního roku 1933 požádala svého zpovědníka, aby mohla nabídnout svůj život za dobrý výsledek Svatého roku. Svou poslední myšlenku věnovala papeži: „Nabízím svůj život, aby se v tento jubilejní rok papeži dostalo potěšení vidět spoustu duší obrácených k víře.“ Zemřela krátce po půlnoci 14. března 1933. Protože na její přímluvu bylo získáno mnoho milostí, byly její ostatky 9. srpna 1952 převezeny z hrobky kapucínek na Campo Verano do kaple kláštera na Via Aurelia Antica. Její kauza byla zahájena dekretem o nezávadnosti spisů dne 8. července 1965.