Marie Magdaléna Alesci (1901-1929)

Služebnice Boží Carmela Alesci (řeholním jménem Marie Magdaléna od Ukřižovaného) se narodila 8. listopadu 1901 v Licatě v diecézi Agrigento vynikajícím křesťanům Vincentovi Alescimu a Santě Alottové. Protože chtěla jít po cestě duchovního dětství sv. Terezie od Dítěte Ježíše, vstoupila do kláštera kapucínek v Palermu. Pouhých pár dní po složení řeholních slibů ji sklátily souchotiny a začaly stravovat její tělo.

Přijala nemoc ve víře a nikdy neztrácela svůj obvyklý úsměv. Zemřela 3. listopadu 1929 v pověsti svatosti. Její ostatky byly převezeny ze hřbitova v Rotoli a nyní se nacházejí v klášterním kostele kapucínek v Palermu. Ordinariátní proces byl zahájen v Palermu roku 1982. Dne 25. dubna 1998 byla Kongregaci doručena Positio super virtutibus a 3. července 1998 byl vydán dekret o hrdinském stupni ctností.