Markéta Marie Macotela Duráno (1936-1985)

María Cristina Olimpia (řeholním jménem sestra Markéta Marie) se narodila 2. října 1933 ve městě Mexiko Prosperovi Macotelovi a Terezii Duráno a byla pokřtěna 14. listopadu. Dětství prožila šťastně s bratrem a dvěma sestrami pod vedením velmi zbožných rodičů. Na studia byla poslána do koleje Kalvárie v Toluce, vedené Kongregací kalvárských sester. Ve studiu byla velmi snaživá, vynikala nad ostatními spolužačkami i zbožností. Četba různých životopisů světců, například Dějin duše od sv. Terezičky nebo životopis sv. Františka z Assisi v ní probudily povolání k řeholnímu životu. Zpočátku navštěvovala některé kláštery karmelitek, pak si ale vzpomněla na klášter kapucínek v ulici Hidalgo v Tlalpanu, který navštívila před dvěma lety. Vstoupila tam ve věku devatenácti let 20. června 1952, na svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Její postulát i noviciát byl bohatý na zkušenosti s Bohem. 


Dne 3. května 1953 zahájila noviciát a 4. října 1954 složila řeholní sliby. Po slibech ji trápily zkouškami a přidala se nepříjemná nemoc, které se nikdy nezbavila. 10. ledna 1960 složila doživotní sliby. Byla pak sekretářkou a magistrou dívek, které se připravovaly na své povolání. Roku 1964 byla zařazena do skupiny sester, které zakládaly nový klášter v Tecamachalcu, zasvěcený Panně Marii Královně Andělů. Stala se magistrou novicek a vikářkou. V říjnu 1973 byla zvolena za vikářku předsedkyně Federace sester Nejsvětější svátosti a roku 1978 se stala abatyší, roku 1981 byla zvolena podruhé a roku 1984 byla postulována potřetí a Kongregace pro biskupy a řeholníky tuto volbu potvrdila.

V lednu 1985 však vážně onemocněla, trpěla silnými bolestmi srdce a chudokrevností. Byla hospitalizována v nemocnici na oddělení rakovinných onemocnění. Dne 18. března se vrátila do kláštera, ale nemoc brzy vypukla znovu, takže musela zpět do nemocnice, kde 4. června 1985 zemřela.

Z jejích spisů vyzařuje hluboký duchovní život, soustředěný na tajemství Kristova kříže, plný důvěry a oddanosti Bohu, mocná víra v přítomnost a působení Ducha Svatého, schopnost nechat se vést mateřskou láskou a příkladem Panny Marie. Její kontemplace byla vtělená do každodenního života, schopnosti animovat bratrský život a milosrdné lásky. Na žádost matky abatyše byla zahájena kauza jejího blahořečení. Dne 11. listopadu 1995 byl jmenován příslušný vicepostulátor.