Marie Františka Ticchi (1887-1922)

8. prosince 2000 byl ukončen informativní proces o životě, ctnostech a pověsti svatosti služebnice Boží, sestry Marie Františky Ticchi z kláštera v Mercatello, rodného města svaté Veroniky Giuliani. 

Sestra Marie Františka se narodila v Belforte (Marka), 23. dubna 1887. Ve svých patnácti letech vstoupila do velmi chudého kláštera v Mercatello.

Roku 1907 složila své první sliby a tři roky poté doživotní sliby. Vyznačovala se velkou životní pokorou a ochotou v přijímání životních obtíží, které překonávala silou Boží. Její spiritualita byla velmi podobná spiritualitě svaté Veroniky – točila se kolem kříže a obsahovala velmi náročné asketické praktiky. Když jí bylo pouhých 27 let, byla zvolena za novicmistrovou a rádkyní komunity. Krátce na to byla vyzkoušena těžkou nemocí, ale utrpení s tím spojené snášela hrdinsky pro dobro svého společenství a církve. 

Zemřela, když jí bylo 35 let, 25. června 1922. Již během jejího pohřbu byla patrná velká úcta, kterou k ní chovaly nejen její spolusestry, ale i lidé z Mercatella. Její pověst svatosti značně vzrostla osmi zázraky, které vykonala po své smrti. Od začátku diecézního procesu blahořečení, který začal 25. dubna 1996, bylo vyslechnuto 34 svědků, z nichž bylo 17 kapucínek. Kromě toho ještě před zahájením procesu bylo získáno 11 písemných svědectví. Historická komise shromáždila nejen všechna svědectví ohledně služebnice Boží, která našla v novinách, dopisech a podobných materiálech, ale shromáždila také to, co ona sama napsala. V souvislosti s procesem, byla také zpracována jak historie kláštera, který byl založen víc jak 200 let předtím, tak i životopis služebnice Boží a k tomu ještě i psychologicko-duchovní studie její osobnosti. Všechny dokumenty byly veřejně vystaveny, a následně podepsány na veřejném zasedání na závěr procesu, které se konalo v kostele sester kapucínek. 

V současné době se pracuje na Positio super virtutibus.