Jarní reportáž

Posledních pár měsíců se nám přehouplo jako nic a my jsme plynule přešly z doby vánoční přes půst a velikonoce k jarním a letním událostem našeho společenství. Náš každodenní život stále střídá modlitbu a práci, podle přání svaté Kláry, která nám zanechala tento odkaz ve své řeholi:

"Sestry, kterým Pán dal milost pracovat, ať po tercii pracují, a to věrně a oddaně, a ať mají takovou práci, která přispívá ke cti a k společnému užitku, tak aby sice zabránily zahálce, která je nepřítelkyní duše, ale zároveň neudusily ducha svaté modlitby a zbožnosti, jemuž mají ostatní časné věci sloužit. (Řehole svaté Kláry 7,1-2)

Abychom neudusily ducha svaté modlitby a zbožnosti začaly jsme dobu postní, jako každý rok, společnými exerciciemi. Provázel nás bratr Antonín Klaret, františkán. Ale jak se říká: "Člověk míní, Pán Bůh mění", tak i zde měl Bůh jiné plány s našimi dušemi. Po prvních třech dnech jsme kromě darů Ducha svatého obdržely i bacil chřipky a skoro všechny sestry ulehly do svých pokojů. Bratra Antonína jsme pozvaly na příští rok, abychom si touhu společných exercicií zopakovaly. Jak to příští rok dopadne, ví jen sám Nejvyšší.

V dubnu s.Bernadeta odjela do polského Krakowa. Pokračujeme tak ve vzájemném poznávání se se sestrami, ve vzájemném navštěvování se a sdílení, abychom i v budoucnu mohly spolupracovat nejen na rovině duchovní (ve vzájemné modlitbě za sebe), ale i na rovině materiální a sesterské. S.Bernadeta se zcela na pár dní zapojila do jejich života modlitby a práce a naučila se od sester novým věcem - plést cingula a vyrábět růžence. Těšíme se, že příště přijede od sester někdo k nám, abychom jim mohly naoplátku něco předat my z naší práce.

Přestože jsme uzavřeny v klauzuře, snažíme se podle svých možností zapojit do života církve. V naší kapli jsme proto měly několik křtů, vyrábíme křestní svíčky a vyšíváme křestní roušky a opět jsme se zapojily do akce "Noc kostelů". Modlíme se za všechny úmysly, které k nám lidé volají, píší, nebo s kterými přicházejí na vrátnici. Osudy našich nejbližích jsou pro nás důležité. "Protože z Božího vnuknutí jste se staly dcerami a služebnicemi nejvyššího a svrchovaného Krále, nebeského Otce, a zaslíbily jste se Duchu svatému tím, že jste si zvolily život podle dokonalosti svatého Evangelia." (Řehole svaté Kláry 6,3)