Vánoční oběžník 2017

Naši drazí přátelé,

v jednom liturgickém hymnu se píše: „jsem putování nocemi, ty však jsi dům pod hvězdami“, a třebaže autorka textu vztahuje svá slova k Marii, Matce Páně, mohou být pro nás pozváním, vstoupit po dlouhém a ne vždy světlém a přehledném putování každodenností do tajemství vánoční noci; vstoupit, zde znamená spočinout pohledem na Děťátku zavinutém do plének a nalézt v Něm pramen radosti, světlo osvěcující každého člověka.

Poselství Vánoc je poselstvím o Boží blízkosti, která se zjevuje v nepatrnosti, aby každý - jakkoli nepatrný - okamžik našich životů mohl být místem setkání s Boží dobrotou, “domem pod hvězdami”.

A co ze svých dobrot by předložil “dům z Hvězdné hory”? Na prvním místě – bez váhání - vděčnost za stále novou možnost žít a hlouběji objevovat naše kontemplativní povolání, prožívané ve službě Bohu a všem lidem, ve kterých má Bůh zalíbení. Není jistě frází, když píšeme, že bez vaší přízně a pomoci by to nebylo takto možné. Děkujeme proto každému z vás za jakýkoli projev nezištné štědrosti a vašeho přátelství.

Mezi “nové možnosti”, jež nám byly hned začátkem roku nabídnuty, patří volební kapitula, kterou jsme slavily počátkem února. Během ní bylo zvoleno nové vedení našeho kláštera: do čela společenství, coby matka, byla postavena s. Ráchel, a po jejím boku stanuly s. Miriam (vikářka) a s. Zuzana (rádkyně).

“Novou možností” byla i příležitost k vzájemnému setkání a obohacení v rámci našich pravidelných studijních dní, pořádaných ve spolupráci s komunitou sester klarisek z Brna-Soběšic. Tentokrát se setkání konalo na šternberské půdě a tématem nebylo nic menšího než tajemství Nejsvětější Trojice, jež se nám snažil přiblížit br. Branislav Fabo, kapucín ze slovenské provincie bratří.

O pár týdnů později, kdy se církev oblékla do slušivé fialové, jsme se “nově” nořily do možností evangelních podobenství pod exerciční taktovkou br. Antonína Krasuckého, OP, (dodržování kontemplativního tempa bylo řádně ohlídáné želvičkou Loudalkou )

Dobu radostného aleluja využily sestry Ráchel a Bernadeta k šíření zbožnosti na šternberských silnicích při úspěšném nabývání řidičského oprávnění (kolik našich spoluobčanů si jen vzpomnělo na to, jak se dělá znamení kříže, když nás spatřili za volantem).

O tom, že klášter není nedobytnou pevností, ale místem, kde jsou vrata dokořán… a navíc se tu rozlévá i dobrá káva, cappuccino či domácí džus s kouskem vlídného slova k tomu, se přesvědčili mnozí štamgasti i noví odvážlivci během dalšího ročníku Noci kostelů, která s úspěchem proběhla koncem června.

Prázdninovým “možnostem” pak vévodí několikadenní návštěva sester kapucínek Miriam, Malgorzaty a Judyty z polského Krakowa, které jsme nechaly nakouknout nejen pod poklop našeho nového přenosného ohniště z dílny pana Aloise Hřebíčka. O tom, jak se na oplátku grilují polské špekáčky, se jistě dozvíte v oběžníku příštím.

Dokončení stavebních úprav v prostorách pro hosty pak odstartovalo sezónu duchovních obnov a stalo se pro mnohé z vás možností, k novému náhledu na život ve světle Boží přítomnosti okoušené naživo.

V den svátku Povýšení svatého Kříže jsme s radostí vzdaly Bohu chválu za dar stříbrného jubilea našich sester Consolaty a Markéty. Čas letí a je krásné, když život uzrávající v zahradě Páně nese své ovoce.

Jako praví synové sv. Františka se osvědčili také naši bratři kapucíni, když nesložili ruce do klína, ale vedle vynikající duchovní péče o naše vnitřní chrámy, si dali práci s obnovou zahradního přístřešku, z kterého na svět vykoukl hotový zahradní domeček. Koncem září se tak konalo slavnostní požehnání celého díla za plné účasti olomoucké komunity bratří.

Krátce na to se “nové možnosti” chopila s. Ráchel a v doprovodu bratří Radka a Konráda odcestovala na 14 dní do jižních krajin italských, aby zde přispěla svým dílem při práci na revizi našich konstitucí. Vypsání všech cestovních zážitků by ovšem vydalo na román - nebo lépe - na nový díl františkánských Kvítků. Tak dá-li Pán, objeví se časem, k čemu si přivonět.

Drazí přátelé, o vánoční noci zpíváme: “z růže kvítek vykvet nám”. Se srdcem plným vděčnosti chceme také vám vyprošovat, aby vaše domovy byly místy rozkvetlými v nových možnostech života, v němž se ke slovu dostává Boží dobrota a je jí dáno, aby se vypověděla celá ...a tento náš svět měl, k čemu si přivonět.

Požehnané Vánoce a nový rok prožitý v možnostech lásky až do krajnosti.

Vám všem přejí sestry kapucínky