Podzimní události

Začátek podzimu se v našem klášteře nesl v duchu oslav.

Dne 14.září si sestry Markéta a Consolata připomněly, že je to už 25 let, co Bohu odevzdaly své životy prvními sliby jako klarisky-kapucinky. Spolu s nimi jsme děkovaly za jejich povolání ráno při mši svaté. Poté znovu obnovily své sliby do rukou matky a následně jsme se mohly v refektáři pustit do společných oslav. I když jsme si vědomy, že "nejen chlebem člověk žije", přesto byly stoly bohatě připravené a skýtaly nejedno překvapení a potěšení.

Po loňském jarním tábornickém neúspěchu, při kterém jsme přišly o zahradní přístřešek, nám bratři kapucíni z olomoucké komunity nabídli, že nám postaví přístřešek nový. Pilně chodili na naši zahradu na brigády, kladli kámen na kámen, a tak máme opět kam na zahradě složit nářadí, i útulné místo pro chvíle rozjímání. Slavnostní požehnání zahradního domku  proběhlo v přátelské atmosféře 26. září. 

23.září na svátek sv. otec Pia z Pietralciny byla do kandidatury přijata Jana Cibulová ze Slovenska. 

V říjnu naše matka Ráchel odcestovala na dva týdny do Italie, kontrétně do Říma a Assisi, kde zastupovala naše společenství při práci na nových Konstitucí našeho řádu.

Slavnost Všech svatých nám pak otvírá výhled do budoucnosti plného společenství s Bohem i s lidmi. S pohledem zaměřeným na tento cíl tak dokončujeme poslední zahradní práce a přípravu domu na zimu, zatímco ve svíčkařské dílně vrcholí výroba vánočních svící. Každodenní okamžiky vložené na misku vah tak nabývají svou hodnotu mírou víry, naděje a lásky, jakou jsou neseny. 

Do závěrečných dní liturgického roku vyprošujeme vám všem dobrou, natřesenou míru Božího dobrodiní a srdce schopné převažování v jednotkách vděčnosti a naděje.     

 

s.Markéta při oslavě 

Žehnání zahradního domku

 s.Ráchel v Assisi