Červnové aktivitky u nás

Měsíc červen je v plném proudu a v našem společenství se odehrálo pár událostí, o které bychom se rády s vámi podělily. 

S celou církví jsme měsíc zahájily nádhernou slavností Seslání Ducha svatého. Prožily jsme ji před svatostánkem a rády bychom připojily, že v tiché adoraci, ovšem každoroční šternberské automobilové závody Ecce Homo dodávají kulisu, která má do ticha hodně daleko, zato vytváří neopakovatelný dojem "hukotu" příznačného pro příchod Ducha. 

Následující den nás nečekaně navštívila komunita bratří kapucínů ze Slovenska. Byl to čas radosti ze vzájemného společenství v bohaství darů, které Duch svatý jednoduše umí.

Na slavnost Těla a Krve Páně k nám, jako každý rok, doputoval průvod z místního farního kostela. Věnec kolem monstrance neslo jedenáct dětí, které letos přistoupily k prvnímu svatému přijímání.

Končí školní rok a začínají prázdniny a naše místnosti pro hosty se začínají pomalu naplňovat zájemci o duchovní obnovy. Stále by se našlo pár volných míst pro vás, kteří byste měli zájem okusit rozjímavou atmosféru kláštera, společně s námi prožívat liturgii nebo ztratit pár slov při duchovním rozhovoru.

 

Návštěva bratří ze Slovenska

 Průvod při slavnosti Těla a Krve Páně 

Pokoje pro hosty

 Kuchyňka pro hosty