Studijní týden

O posledním únorovém týdnu (20.-23.2. 2017) naše společenství mezi sebe přivítalo čtyři sestry z kláštera sester klarisek z Brna-Soběšic: matku Benedictu, s.Gratii, s.Kláru a s.Anežku. Tyto dny patří k naší vzájemné - již tradiční - spolupráci na formačním poli.

Pozvání přednášet tentokrát přijal br. Branislav, kapucín ze Slovenské provincie. Za hlavní téma si zvolil Nejsvětější Trojici - téma jistě náročné, ale zároveň pro nás velice povzbudivé a obohacující. Přednášek se účastnili také bratři junioři z Olomouce, br. Konrád a br. Martin.

A je jisté, že kromě prohlubování znalostí o Trojici nechyběl čas i prosto pro upevňování vztahů meziklášterních a sestersko-bratrských.

 

Horní řada na fotce:

br.Konrád, br.Martin, br.Branislav

 

Prostřední řada:

s.Nina, s.Magdalena, s.Ancilla, s.Irena, s.Gratie, s.Zuzana, s.Benedicta, s.Ráchel, s.Terezie, s.Miriam, s.Klára

 

Dolní řada:

s.Bernadeta, s.Anežka(Soběšice), s.Consolata, s.Markéta, s.Anežka(Šternberk)