Slavnost svaté Kláry

Jako každý rok jsme i letos 11.srpna slavily slavnost naší Matky Kláry.

Dopoledne naše společenství děkovalo Bohu za její život a za dar našeho povolání při adoraci a při zpívané liturgii hodin.

Odpoledne jsme pak mohly Bohu děkovat společně se šternberskou farností při slavnostní Mši svaté. Hlavním celebrantem byl provinciál bratří kapucínů br. Bonaventura Štivar. U oltáře s ním koncelebroval šternberský farář P. Antonín Pechal.

 

Po Mši svaté nás pak čekalo velice milé setkání v hovorně s našimi

bratry kapucíny a sestrami Neposkvrněného Početí z Olomouce.