Vánoční oběžník 2018

Milí bratři a sestry, přátelé a dobrodinci!

„Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas,“/Kaz 3,1/ dozvídáme se z moudrosti Kazatele Starého Zákona. Blíží se konec roku a to je čas ohlédnout se za tím, co nám nového přinesl. Je nyní čas chválit Pána, který je Nejvyšší Dobro a zahrnoval nás všechny po celý rok svou láskou. Je čas na naše díky vám všem, kteří jste nás provázeli modlitbou, dary, svou přítomností. Je čas prosit za odpuštění našeho milosrdného Pána i lidi kolem nás za všechno, co nebylo dobré. Je čas darovat odpuštění s novou důvěrou v dobro v lidech, protože je stvořil dobrý Bůh. Je čas znovu začít s novým rozhodnutím pro Boha, lásku a dobro. Je čas napsat vám vánoční a novoroční přání, sdělit se s vámi o našem životě za uplynulý rok.

Jarní reportáž

Posledních pár měsíců se nám přehouplo jako nic a my jsme plynule přešly z doby vánoční přes půst a velikonoce k jarním a letním událostem našeho společenství. Náš každodenní život stále střídá modlitbu a práci, podle přání svaté Kláry, která nám zanechala tento odkaz ve své řeholi:

Velikonoční přání 2018

Moc Boha se nyní zjevuje v mírnosti, jeho velikost v prostotě a blízkosti. Ovšem to není méně propastné. Co se předtím vyjadřovalo bouří, ohněm a zemětřesením, bere teď na sebe podobu KŘÍŽE, trpícího Boha, který nás volá, abychom vstoupili do tohoto tajemného ohně, ohně ukřižované lásky.“

Benedikt XVI.

 

Odvahu vstoupit do tajemství Ježíšovy Paschy

a nalézt Život

o letošních Velikonocích

přejí a vyprošují

sestry kapucínky

 

By

Naše vánoce

Vánoce v klášteře slavíme podobně jako jiné rodiny.

Celý klášter je vánočně vyzdobený, všude voní cukroví.

Pod stromečkem jsou dárky, zpíváme koledy...jen se možná o něco víc modlíme.

Klášterní vánoční atmosféru bychom vám rády na pár fotkách přiblížily.

Vánoční oběžník 2017

Naši drazí přátelé,

v jednom liturgickém hymnu se píše: „jsem putování nocemi, ty však jsi dům pod hvězdami“, a třebaže autorka textu vztahuje svá slova k Marii, Matce Páně, mohou být pro nás pozváním, vstoupit po dlouhém a ne vždy světlém a přehledném putování každodenností do tajemství vánoční noci; vstoupit, zde znamená spočinout pohledem na Děťátku zavinutém do plének a nalézt v Něm pramen radosti, světlo osvěcující každého člověka.