Kdo jsme

Jsme společenství Řádu klarisek-kapucínek. Klarisky-kapucínky žijí podle Řehole svaté Kláry, kterou sdílí společně se všemi klariskami na celém světě; jako kapucínky pak mají vlastní Konstituce Řádu klarisek-kapucínek, vypracované na základě reformy započaté roku 1535 ctih. Marií Laurencií Longo.


Podle Řehole a tradice našeho Řádu zachováváme papežskou klauzuru.

Zvláštní pouto duchovního příbuzenství nás pojí s našimi bratry kapucíny, kterým je rovněž svěřena duchovní péče o nás.

Každý klášter klarisek-kapucínek je právně samostatný. V jeho čele stojí abatyše volená konventní kapitulou každé tři roky. Kláštery se mohou volně sdružovat do federací nebo konfederací. Naše společenství není zatím členem žádné federace, udržuje však četné kontakty s ostatními kláštery sester na celém světě. V současné době tvoří naše společenství 12 sester a jsme jediným klášterem klarisek-kapucínek v České republice.
Jsme společenství kontemplativního (rozjímavého) života. Naším posláním a úkolem je proto život modlitby. Máme být stálou chválou Boha a přímluvou za celý svět. Všechno v našem životě má  k této službě směřovat. Den uspořádaný v rytmu Liturgie hodin a denní účast na Mši svaté, aspoň 2 hodiny věnované vnitřní modlitbě denně, duchovní četba, studium, společná Lectio divina, dny adorace, duchovní obnovy, společné i osobní exercicie - to všechno jsou prostředky, které nám umožňují rozvíjet a naplňovat naše poslání pro církev a svět.
V pracovní době se věnujeme především šití a vyšívání potřeb určených pro Liturgii. Zhotovujeme ornáty, štoly, alby, oděvy pro ministranty, připravujeme kalichové prádlo a křestní roušky. Zdobíme svíčky k různým příležitostem.
Konáme obvyklé práce v domě a na zahradě. Snažíme se, aby naše přirozené dary a hřivny nezůstaly ležet ladem, ale byly účinně využity.

Zvláštní důraz je v našem životě kladen na společenství a vědomě prožívané sesterství.  Většinu dne proto trávíme společně, máme společná pracoviště, každý večer společnou rekreaci. Učíme se žít jako sestry spolu a ne vedle sebe.

Jsme otevřené pro všechny, kdo mají zájem sdílet s námi společenství modlitby. Hostinské pokoje (celkem 9 lůžek), umístěné mimo klauzuru, jsou připravené pro ty, kdo by chtěli strávit 1-3 dny v tichu a modlitbě, vykonat si duchovní obnovu nebo dny duchovního osvěžení.

By