Denní řád

5.00 -  budíček(v neděli vstáváme o něco později)

5.30 -  Anděl Páně
5.35-6.35 - hodina rozjímání, je to doba osobní modlitby

6.35 - ranní chvály-laudy (denní modlitba církve)
-  v neděli jsou ranní chvály a MUD - dopolední v 7.20
6.55 -  růženec společně s lidmi v kapli
7.30 -  MŠE SVATÁ

-  v neděli je mše svatá v 8.00 (růženec se modlí pak každá sama)
-  po mši svaté je 10 minut díkůčinění, po té je snídaně

- asi 25 minut po skončení mše svaté je modlitba uprostřed dne (MUD) - dopolední (tercie)
Kolem 9.00 začíná pracovní doba, práce v domě, na zahradě, v šijovně, vyšívárně a zdobení svíček
11.30 - modlitba uprostřed dne (MUD) – polední (sexta), hodinka četby
- po modlitbách je oběd, po obědě mytí nádobí a krátká pracovní doba
13.00-14.30 - tichá hodina, doba osobního volna pro každou sestru
  (13.00-13.30-možnost studia nebo práce)
14.35 - modlitba uprostřed dne (MUD) - odpolední (nona), litanie
- po modlitbě je pracovní doba
- v sobotu je odpolední MUD v 13.50 a v neděli v 13.45
16.30 - večerní chvály-nešpory (denní modlitba církve)
- po nešporách následuje společná hodinová adorace v chóru
- v sobotu jsou nešpory v 17.30 (adorace v sobotu není)
18.00 - večeře
18.35-19.15 - společná sesterská rekreace
(při které si povídáme a děláme malé ruční práce, sobotní rekreace je určená pro formaci ke společnému sdílení lectio divina)
19.20 - kompletář (denní modlitba církve)

- po kompletáři máme v pondělí, ve středu a v pátek 10 minut kajícnost

- v úterý je kompletář v 18.35, po kterém pak máme místo rekreace společný tělocvik

21.00 - ticho v klášteře, doba studia a duchovní četby, osobní lectio divina

21.30 - večerka