Denní řád

5.00 -  budíček (v sobotu v 6.00, v neděli vstáváme o něco později)

5.30 -  Anděl Páně
5.35-6.35 -  hodina rozjímání, je to doba osobní modlitby

6.35 -  ranní chvály-laudy (denní modlitba církve)

-  v sobotu jsou ranní chvály v 6.30, následuje hodinová adorace a v 7.55 MUD-dopolední, v neděli jsou ranní chvály v 7.00 a MUD-dopolední bezprostředně po mši svaté a po díkůčinění

6.55 -  růženec společně s lidmi v kapli (v sobotu se modlíme růženec večer přede mší svatou v 17.30, v neděli v 7.25)

7.30 -  MŠE SVATÁ

-  v sobotu je mše svatá v 18.00 a v neděli v 8.00

-  po mši svaté je 10 minut díkůčinění, po té je snídaně

-  asi 25 minut po skončení mše svaté je modlitba uprostřed dne (MUD)-dopolední (tercie)

Kolem 9.00 začíná pracovní doba, práce v domě, na zahradě, v šijovně, vyšívárně a zdobení svíček

12.00 -  Anděl Páně, modlitba uprostřed dne (MUD)-polední (sexta), hodinka četby
-  po modlitbách je oběd, po obědě mytí nádobí a krátká pracovní doba

13.30-15.00 -  tichá hodina, doba osobního volna pro každou sestru
(14.30-15.00 - duchovní četba)

15.00 -  modlitba uprostřed dne (MUD)-odpolední (nona), lectio divina
-  v sobotu a v neděli je odpolední MUD v 13.50

-  po modlitbě je pracovní doba

16.30 -  večerní chvály-nešpory (denní modlitba církve)

-  po nešporách následuje společná hodinová adorace v chóru

-  v sobotu je od 16.00-17.00 hodina rozjímání (adorace odpoledne není) a nešpory jsou bezprostředně po mši svaté, v neděli je adorace v 17.00 a nešpory v 18.00

18.00 -  večeře

-  v sobotu je večeře až po mši svaté, v neděli po nešporách

18.35-19.15 -  společná sesterská rekreace
(při které si povídáme a děláme malé ruční práce)

-  v sobotu rekreace není, v neděli je v 19.00

19.20 -  kompletář (denní modlitba církve)

-  po kompletáři máme v pondělí, ve středu a v pátek 10 minut kajícnost

-  v úterý je kompletář v 18.35, po kterém pak máme místo rekreace společný tělocvik

-  v sobotu kompletář následuje po mši svaté, po nešporách a po díkůčinění

-  v neděli je kompletář v 19.45

21.00 -  ticho v klášteře, doba studia a duchovní četby, osobní lectio divina

21.30 -  večerka

 

 

By