Inspirace vánočně hvězdná

Symbolem křesťanských Vánoc je samozřejmě tradiční Betlém s jesličkami, Svatou rodinou, klanějícími se pastýři, třemi mudrci a zvířenou všeho druhu domácího i exotického. Nesmí scházet andělé ohlašující pokoj lidem, ve kterých má Bůh zalíbení, a Hvězda betlémská, která ozářila tu noc, kdy se naplnil čas spásy a radost Boží zářila jako světlo nad celou zemí...

Je výzvou také nám, aby se náš domov či naše srdce stalo místem, kde se naplňují Boží zaslíbení a září Světlo, které temnota nepohltila. A pro ty, kteří si touží odnést z letošních Vánoc nejen krásné vzpomínky a nějaký ten dárek, je tu inspirace vánoční, hvězdná. Hvězda betlémská může zářit i nám, v nás a skrze nás, a tak přivádět druhé z blízka i z daleka k setkání s Tím, který je štěstím a největším darem pro každého člověka.

A že jsou hvězdy pro člověka vzdálené? Existuje i taková, která ke svému životu nutně potřebuje kořínky zapuštěné do pevné země. Svatá Klára se nazývala „sazeničkou svatého Františka“; maminka svaté Kláry se jmenovala Hortulana, což znamená „zahradnice“. Na klariánské půdě tedy nezbývá než si vyhrnout rukávy a dát se do pěstování „vánoční hvězdy“ či se stát „sazeničkou vánoční radosti“.

Jak na to? O půdu a dobré semeno si tentokrát starosti dělat nemusíme. Vánoce, se svou sváteční atmosférou, jsou tím nejlepším východiskem. Nás budou zajímat samotné paprsky čili lístky vánoční rostlinky. Co lístek to jeden paprsek Božího slova, které se stalo tělem, aby přebývalo mezi námi: tedy osobní zkušenost s tím, jak konkrétně se Boží slovo projevilo, uskutečnilo, naplnilo v mém životě.

Čím více lístků, tím krásnější květinka a tím více světla nejen pro dobu vánoční. Pěstování či růst „vánoční hvězdy“ tak od nás bude vyžadovat vždy malou chvilku zastavení se nad Božím slovem po celou dobu vánoční a vnímavost pro zahlédnutí i drobného Slůvka v jesličkách našich dní. Tak nás světlo Slova bude přivádět k jesličkám Maličkého, v němž pokorně pozorné srdce nalezne Pána a Spasitele.

Kde otevřít Písmo? Nejlépe na denních liturgických textech, jak je předkládá církev na každý den doby vánoční. Procházet jednotlivá čtení, žalm, vstupní i závěrečné modlitby. Vstoupit s úctou jako tři mudrci do události, která se děje každou Mši svatou, kdykoli Kristus sestupuje z Otcovy náruče na oltář, Maličký a křehký, aby byl s námi. Rozkvést vírou, nadějí a láskou pro radost Tomu, který je Radostí věčnou a trvalou: to všechno je umění růstu „vánoční hvězdy“ v nás.

Dobré rostlinky „vánoční hvězdy“ mají pak jednu vlastnost, možná že postupem času ztratí své barevné listy, za to však prospívají dál v barvě zelené, barvě naděje, jejíž světlo šíří od Betléma dál.

Štědrý růst v lásce všem, ve kterých má Bůh zalíbení.