Prázdninové hledání štěstí

Půlka prázdnin je za námi a z vykasaných rukávů hábitu se podařilo vysypat jednu nepatrnou inspiraci pro duchovní prázdninovou aktivitku, pečlivě vyzkoušenou na přihlášených dobrovolnících. Je jí tzv. „prázdninové hledání čtyřlístku“. Po štěstí toužíme asi všichni, mnohá naše činnost směřuje k tomuto cíli a najít klíč k šťastnému životu je námětem mnoha úvah a přemítání. Ne náhodou je to s hledáním štěstí jako s hledáním čtyřlístku. Objeví ho jen pozorné oči, které se umí dívat, které jsou schopné nalézt nevšední uprostřed všedního. Blahoslavení, kteří jsou čistého srdce, říká Pán... neboť námaha spojená s hledáním vždycky očišťuje. Abychom tedy nalezli štěstí je třeba mít čisté srdce, které umí vidět Boha.

 

A jak na to? Pusťme do hledání čtyřlístků! Každý z nich, jak prozrazuje název, je složený ze čtyř lístků ve tvaru srdce: 

 

* první lístek nachází ten, kdo je schopný zahlédnout Boží stopy ve svém životě, v životech svých nejbližších, ve světě kolem sebe, v přírodě, v běžných denních událostech...

* druhý lístek objevuje ten, kdo je schopen setkat se s Bohem na poli duchovním: v modlitbě, na Mši svaté, při rozjímání Písma, v chvále, vděčnosti, díku...

* třetí lístek pak čeká na toho, kdo je ochotný otevřít se pro něco nového ve svém životě: nové poznání, novou touhu, setkání... kdo touží růst ve vztahu k Bohu i druhým, kdo se nechá inspirovat druhými a je pozorný k novým výzvám, které život přináší.

* čtvrtý lístek je konkrétní odpovědí na poznanou Boží lásku: má podobu služby, nasazení, svědectví... 

 

Jak tedy čtyřlístky hledat? Je dobré najít si denně několik minut na přemýšlení o tom, zda se mi během dne podařilo zahlédnout nějaký z lístků (v klášterní hantýrce se tomu říká „zpytování svědomí“) a snažit se postupně poskládat jednotlivé čtyřlístky. Vyplatí se např. na začátku týdne nebo měsíce udělat si tabulku na jednotlivé dny se čtyřmi okýnky a tam postupně zaznamenávat jednotlivé úlovky. Není důležité, zda „skolím“ celý čtyřlístek v jediném dnu, podstatné je uvědomit si, kde jsou mé slabiny i silné stránky na duchovní cestě a zapracovat na odstranění případných botanických hybridů...

Je to docela zábava kompletovat jednotlivé lístky a ostřit vnitřní pohled, aby se štěstí urodilo celé. Možná, že své blízké překvapíte nečekaným zvoláním a radostí, kdy se konečně zadaří..., ale to už patří k podstatě věci: nalézt štěstí, totiž patří k větším v našem životě.

A ještě jedné věci si možná všimnete. Když se člověk zaměří na hledání čtyřlístků, nemá už tolik času věnovat se sledování negativních zpráv, politických drbů, skandálům a krizím... je to prostě šťastlivec, který sice nejde s dobou, ale za kterým přicházejí druzí, protože je s ním jednoduše dobře.

Hodně štěstí všem!