Duchovní lov františkánského charismatu

    1. Bobřík mrštnosti

Toho loví ten, kdo mrštně uniká roztržitosti a ve všem hledá Ducha Páně a jeho svaté působení.

 1. Bobřík míry

Toho loví ten, kdo nejprve v modlitbě rozvažuje své skutky a podle toho pak jedná.

 1. Bobřík záchrany

Toho loví ten, kdo v pravé poslušnosti miluje svého bližního jako sám sebe a je mu podřízen.

 1. Bobřík dobrého prospěchu

Toho loví ten, kdo rád setrvává ve škole svaté paní Chudoby a s láskou čte v knize Kříže našeho Pána.

 1. Bobřík dobrých činů

Toho loví ten, kdo vždy kvůli Pánu samotnému koná to, o čem ví, že to chce, a sám chce jen to, co se líbí Bohu.

 1. Bobřík květin

Toho loví ten, kdo zná a okouší plody Ducha svatého a není cizincem v Zahradě Páně.

 1. Bobřík odvahy

Toho loví ten, kdo umývá nohy svým bratřím a sestrám a netouží po tom, aby byli lepšími, než jak jim dává Pán.

 1. Bobřík mlčení

Toho loví ten, kdo o tom, co v něm Pán koná dobrého, nemluví slovy, ale svými skutky a jednáním.

 1. Bobřík síly

Toho loví ten, kdo trpělivě snáší své slabosti a odevzdává je Pánu, aby na nich projevil moc svého Kříže.

 1. Bobřík hladu

Toho loví ten, kdo se zdržuje hříchu pýchy, marné slávy, závisti a nesvornosti a touží se klanět Pánu čistým srdcem a čistým tělem.

 1. Bobřík zručnosti

Toho loví ten, kdo zručně spolupracuje s Boží milostí a ochotně koná to, k čemu ho vybízí.

 1. Bobřík samoty

Toho loví ten, kdo stojí v samotě lásky a pro Boha snáší každou temnotu a opuštěnost.

 1. Bobřík ušlechtilosti

Toho loví ten, kdo miluje Pána z celého srdce tak, že na něho vždy myslí; z celé duše tak, že po něm vždy touží; z celé mysli tak, že všechny své úmysly směřuje k němu a ve všem hledá jeho půvab; ze všech svých sil tak, že všechny své síly a schopnosti duše i těla dává do služby Boží lásky a nevynakládá je na nic jiného.