Inspirace vánočně hvězdná

Symbolem křesťanských Vánoc je samozřejmě tradiční Betlém s jesličkami, Svatou rodinou, klanějícími se pastýři, třemi mudrci a zvířenou všeho druhu domácího i exotického. Nesmí scházet andělé ohlašující pokoj lidem, ve kterých má Bůh zalíbení, a Hvězda betlémská, která ozářila tu noc, kdy se naplnil čas spásy a radost Boží zářila jako světlo nad celou zemí...

Je výzvou také nám, aby se náš domov či naše srdce stalo místem, kde se naplňují Boží zaslíbení a září Světlo, které temnota nepohltila. A pro ty, kteří si touží odnést z letošních Vánoc nejen krásné vzpomínky a nějaký ten dárek, je tu inspirace vánoční, hvězdná. Hvězda betlémská může zářit i nám, v nás a skrze nás, a tak přivádět druhé z blízka i z daleka k setkání s Tím, který je štěstím a největším darem pro každého člověka.

Letní romance o svatořečení sv. Kláry

Papež Alexandr kráčel důstojně v průvodu kardinálů, biskupů, prelátů a kněží rozjásanými ulicemi města. Horkým vzduchem, plným prachu, jež ulpíval na zpocených tvářích lidu, se tetelilo tajemné jiskření dlouho očekávané slavnosti: dnes měla být slavná paní Klára zapsána do seznamu svatých a vyzdvižena tak k poctě oltáře.

Davy nebešťanů už také při té příležitosti zaujímaly svá oblíbená vyhlídková místa, upravovaly si svatozáře a trpělivě vyčkávaly běh dějin. A klára?

Jak na zemi, tak na nebi; právě položila svou hlavu Pánu Bohu do klína a nechávala si čechrat vlasy mocnou rukou Páně. Byla šťastná, byla svatá a byla svá. Obklopena Láskou, zavřela oči a v srdci uviděla něco, co se jí zazdálo jako sen:

Vyznání víry a Duch svatý

Ve své knize „Jako sžírající oheň“ vyznává dom Samuel, že jako mladý mnich obdivoval ty, kteří viděli dál než ostatní… byli – jistým způsobem - lidmi, kteří dokázali vnímat skutečnost, ve které se pohybovali a žili, s ohledem na budoucnost. Před nedávnem se mi dostala do rukou útlá sbírka svatodušních kázání toho, který bude v dějinách zapsán jako Benedikt XVI. Následující text je pokusem o překlad jedné ze zmíněných homilií… přičemž datace, uvedena v závěru kázání, jak se zdá nemusí být jen prostým, závěrečným údajem, ale čistým akordem, jenž otvírá srdce, aby vidělo dál.

Adventní inspirace

K františkánské duchovní tradici neodmyslitelně patří schopnost nechat se inspirovat vnějšími skutečnostmi a umění aplikovat je na duchovní život. A tak je tomu také s dobou adventní. Doba posvátného ztišení a radostného čekání na příchod Spasitele dnes nabírá spíše nádech tajemné romantiky a hektických příprav na vánoční obžerství nejrůznějšího druhu. Adventní kalendář s jeho povoleným minimálním přísunem nějaké té pochutinky je nezbytnou součástí našeho adventního folklóru.

A co na to duch františkánský? Neprotestuje, jen přichází s návrhem pochutnat si na darech vzácnějších, v míře maximální. A proto vzniká tento adventní kalendář s jeho letos 24 příchutěmi lásky: na každý adventní den jedna.

Pár slůvek o modlitbě zavánějící životem

Téma hluboké a všeobjímající naši křesťanskou zkušenost. Vždyť co by bylo naše křesťanství bez ní? V našem Řádu modlitbě v nejrůznějších podobách věnujeme šest až osm hodin denně. Je posláním právě kontemplativních klášterů vytvářet duchovní oázy modlitby, kde by se modlitba pěstovala jako hlavní činnost a odkud se má její ovoce šířit v tomto světě. Tato naše služba je snahou o ideál, který živototopisec svatého Františka definuje takto: František nebyl ani tak člověkem, který se modlil, jako spíše živoucí modlitbou.

Prázdninové hledání štěstí

Půlka prázdnin je za námi a z vykasaných rukávů hábitu se podařilo vysypat jednu nepatrnou inspiraci pro duchovní prázdninovou aktivitku, pečlivě vyzkoušenou na přihlášených dobrovolnících. Je jí tzv. „prázdninové hledání čtyřlístku“. Po štěstí toužíme asi všichni, mnohá naše činnost směřuje k tomuto cíli a najít klíč k šťastnému životu je námětem mnoha úvah a přemítání. Ne náhodou je to s hledáním štěstí jako s hledáním čtyřlístku. Objeví ho jen pozorné oči, které se umí dívat, které jsou schopné nalézt nevšední uprostřed všedního. Blahoslavení, kteří jsou čistého srdce, říká Pán... neboť námaha spojená s hledáním vždycky očišťuje. Abychom tedy nalezli štěstí je třeba mít čisté srdce, které umí vidět Boha.