Koutek-Vánoce

RADOSTNÉ A HUDEBNĚ NALADĚNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY
VŠEM ČTENÁŘŮM NAŠICH STRÁNEK

 

Have we lost the reason

„Ztratili jsme důvod,


that we celebrate each year?

který každý rok oslavujeme?"

Kutless-This Is Christmas-Toto jsou Vánoce

 

Tentokrát bude koutek možná trochu netradiční. Nebudu vycházet z textu Evangelia, ani z Písma. Ráda bych se zamyslela nad tím, proč vůbec slavíme Vánoce.

Všichni zažíváme ty neustále předvánoční stresy, nekonečné fronty a tlačenice v obchodech, neustálé opakování si, komu všemu musím koupit dárek a na koho jsem ještě zapomněl.

 

Could there be something you forgot?

„Je snad něco, na co jsi zapomněl?


Beyond the bows and mistletoe

Kromě přání a jmelí,

 

The tree with presents wrapped below

stromeček a pod ním zabalené dárky“.

Kutless-This Is Christmas-Toto jsou Vánoce

 

Kam se poděl tichý advent plný očekávání příchodu a narození Mesiáše? A pak přijde Štědrý den. Jsou to už pak ty pravé Vánoce? To pravé zaslechnutí tajemného andělského Gloria v našich srdcích?

 

What is Christmas?

„Co by byly Vánoce?


If the angels never sang

Kdyby andělé nikdy nezpívali

 

Glory to the new born king?

Gloria novorozenému králi?

 

What is Christmas without Christ?

Co by byly Vánoce bez Krista“?

Kutless-This Is Christmas-Toto jsou Vánoce

 

Ale všichni uvnitř, ve svých srdcích víme, že Vánoce jsou mnohem víc. BŮH SE STAL ČLOVĚKEM. A i když je tato věta v dnešní době hodně zprofanovaná, víme, že to není málo. Bůh, který je Všemohoucí, Vševědoucí a Vševidoucí, tento Bůh se stal člověkem. Omezeným a křehkým člověkem, aby byl jedním z nás, a tak nám dal víc, než bychom mohli žádat. Kvůli nám a pro nás se vzdal toho, čím byl u Otce. Vzdal se celé své slávy a stal se malým dítětem, aby jednou mohl jako dospělý člověk pro záchranu všech lidí zemřít na kříži. Zachránit tu lidskou přirozenost, kterou na sebe jako malé dítě přijal.

 

Porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů“.

Evangelium podle Matouše 1,21

 

This is Christmas

„Toto jsou Vánoce,

 

It's all about the savior

když to všechno je kvůli Spasiteli

 

wrapped in a manger

položeném do jeslí.

 

This is Christmas because of Jesus Christ

Vánoce jsou kvůli Ježíši Kristu“.

Kutless-This Is Christmas-Toto jsou Vánoce

 

Ráda bych vám všem popřála, aby ty letošní Vánoce byly pro vás netradiční, možná trochu jiné. Ať to nejdůležitější pro vás a pro vaše rodiny je, že Vánoce jsou zde kvůli Ježíši. Ať krásně nazdobený stromeček, bohatý štědrovečerní stůl, hromady nádherných dárků a krásné chvíle společně s rodinou strávené a prožité jsou vaším darem položeným k jeslím v Betlémě.

 

Vaše Bernadeta

 

KUTLESS-THIS IS CHRISTMAS-TOTO JSOU VÁNOCE

 

 

KUTLESS-THIS IS CHRISTMAS-TOTO JSOU VÁNOCE

 

Do you find it hard to sleep tonight

Zjistil jsi, že je těžké usnout této noci,

 

Resting by the Christmas lights?

odpočívat ve světlech Vánoc?

 

Could there be something you forgot?

Je snad něco, na co jsi zapomněl?


Beyond the bows and mistletoe

Kromě přání a jmelí,

 

The tree with presents wrapped below

stromeček a pod ním zabalené dárky.

 

There's more to this

Ale je zde mnohem víc,

 

than you had ever thought

než sis kdy myslel.

 


Have we lost the reason

Ztratili jsme důvod,

 

that we celebrate each year?

který každý rok oslavujeme?

 

 

What is Christmas?

Co by byly Vánoce?

 

If there never was a savior

Kdyby nikdy nebyl Spasitel

 

wrapped in a manger

položen do jeslí?

 

What is Christmas without Christ?

Co by byly Vánoce bez Krista?

 


Remember how the story goes

Vzpomínám si, jak příběh pokračuje.

 

God's gift was wrapped in swaddling clothes

Boží dar byl zabalen do plen.

 

Beneath the star, one great and holy night

Pod hvězdou, jedné a svaté noci.


The shepherds heard the angels sing

Pastýři slyšeli zpívat anděly.

 

The wise man brought an offering

Mudrci přinesli dar.

 

Peace on Earth began in Bethlehem

Pokoj na Zemi začal v Betlémě.

 


Have we lost the reason

Ztratili jsme důvod,

 

that we celebrate each year?

který každý rok oslavujeme?

 

 

What is Christmas?

Co by byly Vánoce?

 

If there never was a savior

Kdyby nikdy nebyl Spasitel

 

wrapped in a manger

položen do jeslí?

 

What is Christmas?

Co by byly Vánoce?


If the angels never sang

Kdyby andělé nikdy nezpívali

 

Glory to the new born king?

Gloria novorozenému králi?

 

What is Christmas without Christ?

Co by byly Vánoce bez Krista?

 


There'd be no Gloria In excelsis deo

Bude znít Gloria In Excelsis Deo

 

Gloria In excelsis deo

Gloria In Excelsis Deo

 


What is Christmas? (Joy to the world)

Co by byly Vánoce? (Radost světu)

 

If there never was a savior

Kdyby nikdy nebyl Spasitel

 

wrapped in a manger

položen do jeslí?

 

What is Christmas without Christ?

Co by byly Vánoce bez Krista?

 


This is Christmas

Toto jsou Vánoce,

 

It's all about the savior

když to všechno je kvůli Spasiteli

 

wrapped in a manger

položeném do jeslí.

 

This is Christmas because of Jesus Christ

Vánoce jsou kvůli Ježíši Kristu.