Koutek-Fíkovník

Evangelium podle Lukáše 13,6-9


„Už tři roky přicházím podívat se, zda tento fíkovník nese ovoce, a nic nenalézám.“


Tento úryvek Evangelia nám ukazuje, jak moc se liší pohled Boží a pohled náš na čas, na to, co se kolem nás děje, co sami děláme. Jak relativní je naše vnímání toho, co prožíváme. Ráda bych toto Evangelium propojila s texty písní kapely Switchfoot.


Twenty four oceans

„Dvacet čtyři oceánů,


Twenty four skies

dvacet čtyři nebes,


Twenty four failures

dvacet čtyři selhání,


Twenty four tries

dvacet čtyři pokusů,

 

 

Twenty four finds me

dvacet čtyři krát si mě našel


In twenty-fourth place

na dvaceti čtyřech místech.


Twenty four drop outs

Dvacet čtyři vyhoření


At the end of the day

na konci dne.


Life is not what I thought it was

Život není takový, jak jsem si myslel,


Twenty four hours ago

že před dvaceti čtyřmi hodinami je.“
Switchfoot-“24“


Už tři roky přichází člověk na svou vinici, aby sklidil na fíkovníku plody. A nic. Něco podobného se může dít i v našem životě. Už dlouhou dobu se můžeme o něco snažit(něco dokázat, něčím být, s někým se usmířit), dlouhou dobu se můžeme za konkrétní věc modlit. A nic. Může se nám zdát, že se nic neděje, že je to zbytečné, zkrátka fíkovník uschl. Prostě život není takový, jak jsme si mysleli. Ale opak může být pravdou. Bůh v tu chvíli dělá neviditelné zázraky, dělá něco, co mi v tu chvíli nevidíme, a díky čemu za nějakou dobu vykvete strom a přinese neskutečné plody.


Twenty four reasons to admit

„ Dvacet čtyři důvodů si připustit,


that I'm wrong

že se mýlím.


With all my excuses still

Se všemi omluvami zůstanu silný


twenty four strong

ve dvaceti čtyřech letech.


See I'm not copping out not copping out

Uvidíš, nebudu stejný člověk,


When You're raising the dead in me

když vše mrtvé ve mně vzkřísíš.


Oh, oh I am the second man

Jsem jiný člověk“.
Switchfoot-“24“


Písničku Twenty Four-“24“ složil zpěvák kapely Switchfoot v den před svými dvacátými pátými narozeninami. Je to jeho pohled zpátky na vlastní život a rozhodnutí, nebýt stejným člověkem. Toto může být příklad i pro nás. Nezůstat spokojený v zajetých kolejí. Poučit se z vlastních chyb a probudit uschlý fíkovník znovu k životu. Tu šanci máme stále. Bůh nám dává možnost nových začátků. Záleží jen na nás.


I want to see miracles, see the world change

„Chci vidět zázraky, měnit se svět,


Wrestled the angel,

zápasit s andělem,


for more than a name

pro něco víc, než jen jméno,


For more than a feeling

pro něco víc, než jen pocit,


For more than a cause

pro něco víc, než jen nějakou příčinu.


I'm singing Spirit take me up

Zpívám, Duchu, vezmi si mě


in arms with You

do svého náručí“.
Switchfoot-“24“


My sami můžeme vidět zázrak, my sami můžeme změnit svět.


Give me one more time around

„Dej mi ještě jednou být s TEBOU,


Give me one more chance to see

dej mi ještě jednou šanci Tě vidět,


Give me everything You are

dej mi všechno, co jsi,


Give me one more chance to be... (near You)

dej mi ještě jednou šanci být blízko Tebe.

 

 

And you're on fire

A Ty jsi v jednom ohni,


When He's near you

když ON je Ti blízko.


You're on fire

Jsi v jednom ohni,


When He speaks

když ON promlouvá.


You're on fire

Jsi v jednom ohni,


Burning at these mysteries

spalován v tomto tajemství“.
Switchfoot-On Fire-V jednom ohni


Tři roky. Zde si nemohu odpustit srovnání. Tři roky čeká vinař na plody fíkovníku. Stejně dlouhá byla veřejná Ježíšova činnost na této zemi. Tři roky nebeský Otec čekal na plody, které to mělo přinést. A nic. Ti, kvůli kterým Ježíš přišel, vyvolený národ Izrael, ho nepoznali a nepřijali. Dokonce ho ukřižovali. Ježíš to mohl vzít jako prohru. Místo hojné úrody a obrácení izraelského národa prostě fíkovník(kříž, na kterém Ježíš zemřel) uschl. Ale protože Bůh vidí věci jinak, nevzdal to. Ale uschlý fíkovník, kříž „okopal a pohnojil“ a narouboval na něj nové ratolesti. Kříž, uschlý fíkovník přinesl spásu pohanům. V podstatě se fíkovník znovu zazelenal a jsme tu MY.


„Vám Židům se mělo nejprve hlásat Slovo Boží. Ale protože jste ho odmítli, a tak jste sami sebe odsoudili ke ztrátě věčného života, obracíme se k pohanům. Vždyť Pán nám přikázal:


Ustanovil jsem Tě světlem pohanům, abys hlásal spásu až na konec země“.
Skutky apoštolů 13,46-47


Bernadeta


SWITCHFOOT-“24“


SWITCHFOOT-ON FIRE-V JEDNOM OHNI


SWITCHFOOT-"24"


Twenty four oceans

Dvacet čtyři oceánů,


Twenty four skies

dvacet čtyři nebes,


Twenty four failures

dvacet čtyři selhání,


Twenty four tries

dvacet čtyři pokusů,

 

 

Twenty four finds me

dvacet čtyři krát si mě našel


In twenty-fourth place

na dvaceti čtyřech místech.


Twenty four drop outs

Dvacet čtyři vyhoření


At the end of the day

na konci dne.


Life is not what I thought it was

Život není takový, jak jsem si myslel,


Twenty four hours ago

že před dvaceti čtyřmi hodinami je.

 

 

Still I'm singing Spirit take me up

Přesto stále zpívám, Duchu, vezmi si mě


in arms with You

do svého náručí.


And I'm not who I thought

A nejsem takový, jak jsem si myslel,


I was twenty four hours ago

že jsem, před dvaceti čtyřmi hodinami.


Still I'm singing Spirit take me up

Přesto stále zpívám, Duchu, vezmi si mě


in arms with You

do svého náručí.

 

 

Twenty four reasons to admit

Dvacet čtyři důvodů si připustit,


that I'm wrong

že se mýlím.


With all my excuses still twenty four strong

Se všemi omluvami zůstanu silný ve dvaceti čtyřech letech.


See I'm not copping out not copping out

Uvidíš, nebudu stejný člověk,


When You're raising the dead in me

když vše mrtvé ve mně vzkřísíš.


Oh, oh I am the second man

Jsem jiný člověk.


Oh, oh I am the second man now

Jsem teď jiný člověk.


Oh, oh I am the second man now

Jsem teď jiný člověk.


And You're raising

A ty jsi vzkřísil


these twenty four voices

těchto dvacet čtyři hlasů


With twenty four hearts

s dvaceti čtyřmi srdci,


With all of my symphonies

se všemi mými symfoniemi

 

In twenty four parts

o dvaceti čtyřech částech.

 

But I want to be one today

Ale dnes chci být jednou částí,


Centered and true

soustředěnou a pravdivou.

 

 

I'm singing Spirit take me up

Zpívám, Duchu, vezmi si mě


in arms with You

do svého náručí.


You're raising the dead in me

Ty mě křísíš z mrtvých.


Oh, oh I am the second man

Jsem jiný člověk.


Oh, oh I am the second man now

Jsem teď jiný člověk.


Oh, oh I am the second man now

Jsem teď jiný člověk.


And You're raising the dead in me

A ty mě křísíš z mrtvých.

 

 

I want to see miracles, see the world change

Chci vidět zázraky, měnit se svět,


Wrestled the angel,

zápasit s andělem,


for more than a name

pro něco víc, než jen jméno,


For more than a feeling

pro něco víc, než jen pocit,


For more than a cause

pro něco víc, než jen nějakou příčinu.


I'm singing Spirit take me up

Zpívám, Duchu, vezmi si mě


in arms with You

do svého náručí.

 


SWITCHFOOT-ON FIRE-V JEDNOM OHNI


They tell you where you need to go

Říkají Ti, kam máš jít,


They tell you when you'll need to leave

říkají Ti, kdy máš odejít,


They tell you what you need to know

říkají Ti, co potřebuješ vědět,


They tell you who you need to be

říkají Ti, kým bys měl být.

 

 

But everything inside you knows

Ale uvnitř Tebe


There's more than what you've heard

je toho víc, než o čem Ti řekli,


There's so much more

je toho mnohem víc,


than empty conversations

než jen prázdné konverzace


Filled with empty words

plné prázdných slov.

 

 

And you're on fire

A Ty jsi v jednom ohni,


When He's near you

když ON je Ti blízko.


You're on fire

Jsi v jednom ohni,


When He speaks

když ON promlouvá.


You're on fire

Jsi v jednom ohni,


Burning at these mysteries

spalován v tomto tajemství.

 

 

Give me one more time around

Dej mi ještě jednou být s TEBOU,


Give me one more chance to see

dej mi ještě jednou šanci Tě vidět,


Give me everything You are

dej mi všechno, co jsi,


Give me one more chance to be... (near You)

dej mi ještě jednou šanci být blízko Tebe.

 

 

Cause everything inside me looks like

Protože všechno, co uvnitř nosím,


Everything I hate

tolik nenávidím.


You are the hope I have for change

Ty jsi má jediná šance na změnu,


You are the only chance

I'll take ty jsi má jediná šance.

 

 

When I'm on fire

Jsem v jednom ohni,


When You're near me

když TY jsi blízko mě.


I'm on fire

Jsem v jednom ohni,


When You speak

když TY mluvíš.


And I'm on fire

Jsem v jednom ohni,


Burning at these mysteries

spalován v tomto tajemství.

 

 

I'm standing on the edge of me

Je mi ze sebe zle.


I'm standing on the edge of everything

Je mi zle ze všeho,


I've never been before.

čím jsem dřív byl.


And i've been standing on the edge of me

Je mi ze sebe zle.

 

And I'm on fire

Jsem v jednom ohni,


When You're near me

když TY jsi blízko mě.

 


I'm on fire

Jsem v jednom ohni,


When You speak

když TY mluvíš.


(Yea) I'm on fire

Jsem v jednom ohni,


Burning at these mysteries

spalován v tomto tajemství.


Ah you're the mystery

TY jsi to tajemství.