Koutek-Vzkříšený

Evangelium podle Marka 16,9-20

SETKAT SE SE VZKŘÍŠENÝM

 

Položili jste si už někdy otázku, jaké to asi bylo, když se Ježíš po svém vzkříšení zjevil Magdaléně a učedníkům? Bylo pro ně jednodušší věřit, když se setkali se Vzkříšeným? I moje víra by byla jednodušší, kdybych se setkal(a) se Vzkříšeným Ježíšem tváří v tvář?

Koutek-Křížová cesta

JANOVY PAŠIJE
Jan 18,1-19,42

 

Love is patient, Love is Kind, Love

„Láska je trpělivá, Láska je laskavá, Láska

 

-it has no pride

- ta nezná pýchu.

 

Love will wait forever, Love won't hide

Láska počká navěky, Láska se nechce skrývat.“
Stryper-Love Is Why-Kvůli lásce

Koutek-Vánoce

RADOSTNÉ A HUDEBNĚ NALADĚNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY
VŠEM ČTENÁŘŮM NAŠICH STRÁNEK

 

Have we lost the reason

„Ztratili jsme důvod,


that we celebrate each year?

který každý rok oslavujeme?"

Kutless-This Is Christmas-Toto jsou Vánoce

 

Tentokrát bude koutek možná trochu netradiční. Nebudu vycházet z textu Evangelia, ani z Písma. Ráda bych se zamyslela nad tím, proč vůbec slavíme Vánoce.

Koutek-Živá voda

Evangelium podle Jana 4, 7-18 

 

Pane, dej mi té vody, abych už nežíznila“.

 

Cause living water we desire,

„Proto prahneme po živé vodě,


To flood our hearts with holy fire

aby zaplavila naše srdce svatým ohněm.“

Delirious-Rain Down-Sešli déšť

Koutek-Fíkovník

Evangelium podle Lukáše 13,6-9


„Už tři roky přicházím podívat se, zda tento fíkovník nese ovoce, a nic nenalézám.“


Tento úryvek Evangelia nám ukazuje, jak moc se liší pohled Boží a pohled náš na čas, na to, co se kolem nás děje, co sami děláme. Jak relativní je naše vnímání toho, co prožíváme. Ráda bych toto Evangelium propojila s texty písní kapely Switchfoot.