Vánoční Dopis pro Tebe

 „Zvěstuji vám velikou radost, dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán!!!“/Lk 2,11/ 

Ano, posílám Ti tuto zprávu, tuto radostnou zprávu, která Ti není vzdálená, a slyšíš ji ve svém životě už po několikáté, zprávu, která otřásla pastýři a otřásla dějinami vesmíru, přestože ji mnozí neuznávají a utíkají před ní.

Zvěstuji Ti tuto radost znovu v tento požehnaný čas, kdy se rozzáří snad tisíce stromečků, pod nimiž najdeme dárky, abychom si připomněli ten největší DAR, který jsme kdy dostali – Děťátko v chudobě jeslí. Dnes se nám narodilo. DNES můžeme říkat stále, protože právě v přítomnosti můžeme prožívat tento dar: PŘICHÁZÍ SPASITEL!!!

Dopis pro Tebe prosincový

Ahoj!

Mám pro Tebe dobrou zprávu: „ON PŘIJDE!“ Jsem tak ráda, že Ti to můžu sdělit, prostě je to super. Vím, že na Ježíše čekáš a těšíš se. Moc Ti přeji, aby sis užil/a/ setkání s Ním. Kéž by všechny Tvé přípravy na Jeho příchod byly plné hluboké radosti a touhy i uprostřed všeho, co je nutné zajistit pro příchod takového Hosta. Navíc spolu oslavíte Jeho narozeniny a protože je Tvá láska k Němu vynalézavá, mohu si jen domýšlet, jakým dárkem Vševědoucího sice nepřekvapíš, ale potěšíš.

Dopis pro Tebe listopadový

Vážený kandidáte svatosti!

Ne nedělám si z Tebe tímto oslovením legraci, jen se trošku usmívám a zároveň Ti gratuluji k tomuto titulu. Ani po Tobě nechci, abys po tomto oslovení jako na „svatém“ obrázku obrátil oči v sloup, sepnul ruce a naklonil hlavu na jednu stranu. Jen bych si přála, abys chvíli o tom popřemýšlel a bral na zřetel, že jsi skutečně kandidát svatosti.

Dopis pro Tebe říjnový

Pokoj a radost Tobě!

Dnes bych Ti hned na začátku dopisu chtěla popřát pokoj a radost. Co všechno nám udělá radost? Pokud máme čisté srdce a dokážeme vidět krásu kolem sebe, dokážeme se radovat z naprosto nepatrných věcí. A to je dobré, ale nestačí to. Naše srdce touží po lásce a po vztahu. Pokud máme někoho opravdově rádi, nosíme ho ve svém srdci a to nám přináší pokoj a radost. Pokud někoho skutečně milujeme, je skutečně součástí našeho srdce.

Dopis pro Tebe zářijový

No nazdar!

Tak prázdniny skončily. Jak bylo o prázdninách?Doufám, že sis to skvěle užil,užila. Prázdniny jsou od slova prázdno. Mít prázdno od povinností, únavy, stresu... aspoň na čas je potřebné..Horší je ale mít v sobě prázdno. Nemyslím takový ten stav, kdy se citíme na povrchu „vymazáni“ a frustrováni a netrvá to dlouho a zase vyjde sluníčko. Ale v hloubi duše mít prázdno to nejsou prázdniny, ale průšvih. A co tedy máš dnes ve své duši Ty? Co se nachází v hlubinách Tvé bytosti, Tvého života? Pokud tě mé otázky příliš rozčilují, raději zavři na počítači toto okno a vrať se k němu později, budeš-li chtít..Ale neodpustím si ještě jednu možná indiskrétní otázku: proč Tě znepokojuje zamyslet se nad sebou?

Jubilejní Dopis pro Tebe

Na co právě myslíš? Na co jsi právě myslel, myslela před chvílí?

Odpusť, že tě hned zaskakuji otázkou, aniž bych tě první pozdravila, ale v tuto chvíli, kdy ti chci předat několik myšlenek z dopisů svaté Kláry, se mi to zdá být důležité.

Právě ukončujeme jubilejní rok 800. výročí založení řádu klarisek, a proto ti posílám mnoho pozdravů z kláštera těch, které chtějí žít pro dnešní dobu, pro teď, odkaz sv.Kláry.