Dopis pro Tebe - Habemus Papam

Posílám Ti zprávu: HABEMUS PAPAM! Máme Otce! Máme Tatínka!

Vím, že nejsem v těchto dnech vůbec originální, protože před několika dny tato zpráva obletěla svět a nás v církvi potěšila. Ano, potěšilo nás, že máme nového Svatého Otce, papeže. Je to dar. Není jen autorita církve, je především otec církve, který se za nás všechny modlí, bude nás sjednocovat, ukazovat cestu ke Kristu a po vzoru Krista dávat svůj život za nás, za církev. K tomu byl Pánem povolán.

Dopis pro Tebe únorový

Pokoj a mír tvým volbám!

Ne, nepřicházím pozdě nebo jak se říká „s křížkem po funuse“. Naopak si myslím, že s tímto pozdravem přicházím včas, ať si myslíš, co chceš.

Skutečně, přeji Ti pokoj a mír. Nejen proto, že tento měsíc začínal Světovým dnem míru. Přeji Ti pokoj a mír, protože jsou to tak vzácné dary, že bych je chtěla přát každému. A dnes především přeji pokoj a mír Tvým volbám.

Vánoční Dopis pro Tebe

 „Zvěstuji vám velikou radost, dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán!!!“/Lk 2,11/ 

Ano, posílám Ti tuto zprávu, tuto radostnou zprávu, která Ti není vzdálená, a slyšíš ji ve svém životě už po několikáté, zprávu, která otřásla pastýři a otřásla dějinami vesmíru, přestože ji mnozí neuznávají a utíkají před ní.

Zvěstuji Ti tuto radost znovu v tento požehnaný čas, kdy se rozzáří snad tisíce stromečků, pod nimiž najdeme dárky, abychom si připomněli ten největší DAR, který jsme kdy dostali – Děťátko v chudobě jeslí. Dnes se nám narodilo. DNES můžeme říkat stále, protože právě v přítomnosti můžeme prožívat tento dar: PŘICHÁZÍ SPASITEL!!!

Dopis pro Tebe prosincový

Ahoj!

Mám pro Tebe dobrou zprávu: „ON PŘIJDE!“ Jsem tak ráda, že Ti to můžu sdělit, prostě je to super. Vím, že na Ježíše čekáš a těšíš se. Moc Ti přeji, aby sis užil/a/ setkání s Ním. Kéž by všechny Tvé přípravy na Jeho příchod byly plné hluboké radosti a touhy i uprostřed všeho, co je nutné zajistit pro příchod takového Hosta. Navíc spolu oslavíte Jeho narozeniny a protože je Tvá láska k Němu vynalézavá, mohu si jen domýšlet, jakým dárkem Vševědoucího sice nepřekvapíš, ale potěšíš.

Dopis pro Tebe listopadový

Vážený kandidáte svatosti!

Ne nedělám si z Tebe tímto oslovením legraci, jen se trošku usmívám a zároveň Ti gratuluji k tomuto titulu. Ani po Tobě nechci, abys po tomto oslovení jako na „svatém“ obrázku obrátil oči v sloup, sepnul ruce a naklonil hlavu na jednu stranu. Jen bych si přála, abys chvíli o tom popřemýšlel a bral na zřetel, že jsi skutečně kandidát svatosti.

Dopis pro Tebe říjnový

Pokoj a radost Tobě!

Dnes bych Ti hned na začátku dopisu chtěla popřát pokoj a radost. Co všechno nám udělá radost? Pokud máme čisté srdce a dokážeme vidět krásu kolem sebe, dokážeme se radovat z naprosto nepatrných věcí. A to je dobré, ale nestačí to. Naše srdce touží po lásce a po vztahu. Pokud máme někoho opravdově rádi, nosíme ho ve svém srdci a to nám přináší pokoj a radost. Pokud někoho skutečně milujeme, je skutečně součástí našeho srdce.