Dopis pro Tebe červnový

Ahoj Miláčku Boží!

Gratuluji Ti, protože jsi vzácný/á/. Bůh se do Tebe bláznivě zamiloval a miluje Tě věčnou láskou. Doufám, že Ti neříkám žádnou novinku, ale starou známou věc. Je ale konec května a květen je „lásky čas“, tak je dobře si tuto pravdu připomenout. Navíc měsíc červen, který klepe na dveře, je měsícem Srdce Ježíšova, měsícem, kdy si připomínáme Jeho lásku k nám.

Dopis pro Tebe dubnový

Ahoj ALELUJA!

 

Ahoj, posílám Ti mnoho pozdravů v této velikonoční době. Většina lidí už má velikonoční dny jako minulost tohoto roku. My ale stále slavíme VELKOU NOC, noc, kdy Ježíš vstal z mrtvých. Víme, že On je skutečně Pán. Ano smrt ani zlo nemá poslední slovo. Bůh je velký a mocný, Jemu patří triumf nade vším. Je to triumf bláznivé Lásky, která dává svobodu tvorstvu i ke zlu. Bůh však i zlo dokáže přetvořit pro nás v dobro, budeme-li svobodně chtít. On chce každého z nás přivést k vítězství dobra nad zlem v našem životě, protože ON JE DOBRÝ PASTÝŘ.

Dopis pro Tebe - Habemus Papam

Posílám Ti zprávu: HABEMUS PAPAM! Máme Otce! Máme Tatínka!

Vím, že nejsem v těchto dnech vůbec originální, protože před několika dny tato zpráva obletěla svět a nás v církvi potěšila. Ano, potěšilo nás, že máme nového Svatého Otce, papeže. Je to dar. Není jen autorita církve, je především otec církve, který se za nás všechny modlí, bude nás sjednocovat, ukazovat cestu ke Kristu a po vzoru Krista dávat svůj život za nás, za církev. K tomu byl Pánem povolán.

Dopis pro Tebe únorový

Pokoj a mír tvým volbám!

Ne, nepřicházím pozdě nebo jak se říká „s křížkem po funuse“. Naopak si myslím, že s tímto pozdravem přicházím včas, ať si myslíš, co chceš.

Skutečně, přeji Ti pokoj a mír. Nejen proto, že tento měsíc začínal Světovým dnem míru. Přeji Ti pokoj a mír, protože jsou to tak vzácné dary, že bych je chtěla přát každému. A dnes především přeji pokoj a mír Tvým volbám.

Vánoční Dopis pro Tebe

 „Zvěstuji vám velikou radost, dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán!!!“/Lk 2,11/ 

Ano, posílám Ti tuto zprávu, tuto radostnou zprávu, která Ti není vzdálená, a slyšíš ji ve svém životě už po několikáté, zprávu, která otřásla pastýři a otřásla dějinami vesmíru, přestože ji mnozí neuznávají a utíkají před ní.

Zvěstuji Ti tuto radost znovu v tento požehnaný čas, kdy se rozzáří snad tisíce stromečků, pod nimiž najdeme dárky, abychom si připomněli ten největší DAR, který jsme kdy dostali – Děťátko v chudobě jeslí. Dnes se nám narodilo. DNES můžeme říkat stále, protože právě v přítomnosti můžeme prožívat tento dar: PŘICHÁZÍ SPASITEL!!!

Dopis pro Tebe prosincový

Ahoj!

Mám pro Tebe dobrou zprávu: „ON PŘIJDE!“ Jsem tak ráda, že Ti to můžu sdělit, prostě je to super. Vím, že na Ježíše čekáš a těšíš se. Moc Ti přeji, aby sis užil/a/ setkání s Ním. Kéž by všechny Tvé přípravy na Jeho příchod byly plné hluboké radosti a touhy i uprostřed všeho, co je nutné zajistit pro příchod takového Hosta. Navíc spolu oslavíte Jeho narozeniny a protože je Tvá láska k Němu vynalézavá, mohu si jen domýšlet, jakým dárkem Vševědoucího sice nepřekvapíš, ale potěšíš.