Listopadový Dopis pro Tebe

Ahoj dušičko! 

Právě máme za sebou „dušičkový“ čas, kdy jsme pamatovali na naše drahé zemřelé, a liturgie posledních týdnů církevního roku nás staví před tajemství naší smrti a přechodu do života, kdy uvidíme Pána tváří v tvář a navěky budeme s Ním a se všemi, kteří neodmítli Jeho lásku a milosrdenství. Jiří Wolker ve své básni píše: „Smrti se nebojím, smrt není zlá, smrt je jen kus života těžkého..“ Svatá Terezička na smrtelném loži říká: „Neumírám, ale vstupuji do života.“ Svatý František nazýval smrt sestrou a Klára mluví v poslední chvíli pozemského života ke své duši: „Jdi v bezpečí..“

Dopis pro Tebe pro dobrý den

Dobrý den Ti přeji!

Jak často slyšíme tento pozdrav..a je krásný. Někdo druhý nám přeje dobrý den, v dnešní přítomnosti nám přeje dobro. Často je toto přání jen zvykem a frází - a to je škoda. Pokud ale myslíme vážně, co říkáme, je to moc krásné. Přát druhému dobro, usilovat o jeho dobro je projevem lásky. Dát přednost dobru druhého před dobrem vlastním je projevem velké lásky. Milovat někoho znamená darovat se mu, dát mu něco ze sebe: umenším sebe, abych obohatil druhého o dobro - ať je to pomocí, darovaným časem, sdílením...i za cenu určité námahy.

Dopis pro Tebe zářijový

Ahoj školáku!

Ne, nepíši dnes v první řadě dětem, ale píši nám všem, protože všichni jsme školáky, všichni se učíme. Největší školou je život a my se učíme žít neustále. Poslední zkouška školy života tady na zemi bude složena smrtí. Smrtí však život nekončí, ale touto maturitou, či chcete-li promocí, vstupujeme naplno do života věčného. Tak jak se školou připravujeme na život v dospělosti, tak se životem tady na zemi připravujeme na život bez konce, na plnost vztahu s Bohem a druhými. A to nebude sladké nebeské nicnedělání, ale skutečný Život plný dynamiky vztahu, lásky, krásy, pravdy....Prostě máme se na co těšit.

Dopis pro tebe srpnový

Drahý/á/ a vzácný/á/ před Bohem,

dnes bych Tě chtěla oslovit Tvým jménem.../Protože však píšu vám všem, doplňte si ho prosím sami do těchto řádků. /

Tvoje jméno je krásné a vzácné. Jméno má svůj význam, nese tajemství člověka a Jeho poslání. V poslední knize Bible se píše: „Dám mu bílý kamének, a na tom kaménku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je dostává.“/ZJ 2,17/ Nevím, jak jsi se svým jménem spokojen/a/, jestli ses v něm našel/našla/. Ježíš je ale Ten, kdo tě volá novým jménem. Oslovit někoho jménem znamená do jisté míry ho znát. Bůh jediný nás dokonale zná, lépe než my sami sebe. Ježíš má proto pro každého z nás jedinečné nové jméno, které nás vyjadřuje až do morku kostí a odkrývá naši podstatu. On nás s láskou oslovuje tímto jménem.

Dopis pro Tebe červnový

Ahoj Miláčku Boží!

Gratuluji Ti, protože jsi vzácný/á/. Bůh se do Tebe bláznivě zamiloval a miluje Tě věčnou láskou. Doufám, že Ti neříkám žádnou novinku, ale starou známou věc. Je ale konec května a květen je „lásky čas“, tak je dobře si tuto pravdu připomenout. Navíc měsíc červen, který klepe na dveře, je měsícem Srdce Ježíšova, měsícem, kdy si připomínáme Jeho lásku k nám.

Dopis pro Tebe dubnový

Ahoj ALELUJA!

 

Ahoj, posílám Ti mnoho pozdravů v této velikonoční době. Většina lidí už má velikonoční dny jako minulost tohoto roku. My ale stále slavíme VELKOU NOC, noc, kdy Ježíš vstal z mrtvých. Víme, že On je skutečně Pán. Ano smrt ani zlo nemá poslední slovo. Bůh je velký a mocný, Jemu patří triumf nade vším. Je to triumf bláznivé Lásky, která dává svobodu tvorstvu i ke zlu. Bůh však i zlo dokáže přetvořit pro nás v dobro, budeme-li svobodně chtít. On chce každého z nás přivést k vítězství dobra nad zlem v našem životě, protože ON JE DOBRÝ PASTÝŘ.