Lednový Dopis pro Tebe

Krásný Boží človíčku!

Obdivuji, jak Tě Pán stvořil krásného. Ano, Tebe, nedívej se kolem sebe, ke komu to mluvím. Jsi to právě Ty, který jsi krásný, nádherný, prostě super dílo ze samotné ruky Nejvyššího. Nestřílím si z Tebe, mluvím naprostou pravdu.Věříš tomu?

Bůh je Láska. Všechno, co stvořil nese pečeť Jeho lásky. V Písmu čteme, jak Bůh shlédl na všechno, co stvořil a viděl, že je to dobré. Jsi stvořen dobrý. Bůh je dokonalý, a proto ses Bohu naprosto podařil. Bůh se nezmýlil v tom, jak Tě stvořil.

Vánoční Dopis pro Tebe

Ahoj dítě Boží! 

Dnes Ti píšu jako dítěti. V Adventu jsme se připravovali na příchod Ježíše. Ježíš, když poprvé přišel na svět, přišel jako boholidské Dítě. Přišel jako Dítě, Syn nebeského Otce. Přišel jako Dítě, Syn člověka, Panny Marie. On Všemohoucí, Nejvyšší, se stal Maličkým, aby nám ukázal cestu.

Ano, Bůh chce abychom dozráli, stali se zralými dospělými, ale dospělým se staneš jen když budeš DÍTĚTEM, dítětem Božím... Pokud nebudeš chtít být dítětem Božím, nebudeš dospělým, zralým celou svou bytostí. Je však nutné tuto věc dobře pochopit.

Listopadový Dopis pro Tebe

Ahoj dušičko! 

Právě máme za sebou „dušičkový“ čas, kdy jsme pamatovali na naše drahé zemřelé, a liturgie posledních týdnů církevního roku nás staví před tajemství naší smrti a přechodu do života, kdy uvidíme Pána tváří v tvář a navěky budeme s Ním a se všemi, kteří neodmítli Jeho lásku a milosrdenství. Jiří Wolker ve své básni píše: „Smrti se nebojím, smrt není zlá, smrt je jen kus života těžkého..“ Svatá Terezička na smrtelném loži říká: „Neumírám, ale vstupuji do života.“ Svatý František nazýval smrt sestrou a Klára mluví v poslední chvíli pozemského života ke své duši: „Jdi v bezpečí..“

Dopis pro Tebe pro dobrý den

Dobrý den Ti přeji!

Jak často slyšíme tento pozdrav..a je krásný. Někdo druhý nám přeje dobrý den, v dnešní přítomnosti nám přeje dobro. Často je toto přání jen zvykem a frází - a to je škoda. Pokud ale myslíme vážně, co říkáme, je to moc krásné. Přát druhému dobro, usilovat o jeho dobro je projevem lásky. Dát přednost dobru druhého před dobrem vlastním je projevem velké lásky. Milovat někoho znamená darovat se mu, dát mu něco ze sebe: umenším sebe, abych obohatil druhého o dobro - ať je to pomocí, darovaným časem, sdílením...i za cenu určité námahy.

Dopis pro Tebe zářijový

Ahoj školáku!

Ne, nepíši dnes v první řadě dětem, ale píši nám všem, protože všichni jsme školáky, všichni se učíme. Největší školou je život a my se učíme žít neustále. Poslední zkouška školy života tady na zemi bude složena smrtí. Smrtí však život nekončí, ale touto maturitou, či chcete-li promocí, vstupujeme naplno do života věčného. Tak jak se školou připravujeme na život v dospělosti, tak se životem tady na zemi připravujeme na život bez konce, na plnost vztahu s Bohem a druhými. A to nebude sladké nebeské nicnedělání, ale skutečný Život plný dynamiky vztahu, lásky, krásy, pravdy....Prostě máme se na co těšit.

Dopis pro tebe srpnový

Drahý/á/ a vzácný/á/ před Bohem,

dnes bych Tě chtěla oslovit Tvým jménem.../Protože však píšu vám všem, doplňte si ho prosím sami do těchto řádků. /

Tvoje jméno je krásné a vzácné. Jméno má svůj význam, nese tajemství člověka a Jeho poslání. V poslední knize Bible se píše: „Dám mu bílý kamének, a na tom kaménku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je dostává.“/ZJ 2,17/ Nevím, jak jsi se svým jménem spokojen/a/, jestli ses v něm našel/našla/. Ježíš je ale Ten, kdo tě volá novým jménem. Oslovit někoho jménem znamená do jisté míry ho znát. Bůh jediný nás dokonale zná, lépe než my sami sebe. Ježíš má proto pro každého z nás jedinečné nové jméno, které nás vyjadřuje až do morku kostí a odkrývá naši podstatu. On nás s láskou oslovuje tímto jménem.