Prázdninový Dopis pro Tebe

Ahoj kamaráde, kamarádko!

Máme krásný čas prázdnin. I když se to týká především dětí, které mají volno od školy, přesto na prázdnináchmá asi podíl každý z nás. Díky těmto chvílím rodiny odjíždějí na dovolenou, babičky a dědečkové mají na prázdniny aspoň na čas svá vnoučata. Unás v klášteře je třeba zase více návštěv, protože jsou prázdniny.

Červnový Dopis pro Tebe

Ahoj Příteli, Přítelkyně Ježíšova Srdce!

Červen je měsíc Ježíšova Srdce. Uctíváme boholidské Srdce Ježíše, podstatu Ježíšovy osoby. Bůh je Láska. Jeho nejhlubší podstatou je Láska. Všechno ostatní, co On koná, vychází jen a jen z Lásky.

Ano, Bůh je ve své podstatě Láska. On nás stvořil ke svému obrazu, a proto i podstatou naší bytosti by měla být láska. Žít láskou znamená žít vztahem k druhému. Díky hříchu však v nás často vládne sobectví a pýcha, a tak nejsme pravdivě obrazem Božím. Místo Boha, vztahu k Němu, jsme postavili do středu svého života sami sebe a své plány.

Květnový Dopis pro Tebe

Ahoj!

Posílám Ti krásné sluníčkové květnové pozdravy. Je květen, Lásky čas. Také je měsíc Panny Marie, Matky Ježíše, Syna Božího, a duchovní Matky nás všech. Láska má různé podoby. Je láska snoubenecká, manželská, přátelská, mateřská, otcovská...

V tento lásky čas si připomínáme i lásku Panny Marie k nám všem a lásku všech matek, jejich starostlivost, něhu, objetí i oběti pro nás, jejich děti. Mít matku, opravdovou matku je velký dar. Otec i matka patří neodvolatelně k našemu životu.

Dubnový Dopis pro Tebe

Drazí!

„Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí – a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.“/Flp 2,5-11/

Březnový Dopis pro Tebe

Ahoj,

kdo vlastně jsi? Komu to teď ve skutečnosti píšu? Co bys o sobě řekl/a/? Kdo vlastně jsi?

Právě nám začal Půst, doba obnovy našeho srdce, kdy se připravujeme na Velikonoce. Je to veliká milost mít čas, mít prostor, abychom se mohli připravit na něco krásného. My jsme se začali připravovat na největší křesťanské svátky. Budeme zpívat naše velké osobní i společné ALELUJA. Budeme děkovat Ježíši za Jeho nezměrnou Lásku, se kterou si nás „koupil“. Ano On sám nás vykoupil z velké vzdálenosti od Boha, abychom mohli žít v Jeho Srdci a tím v Srdci Trojice. Tak se tato postní doba po 40 dnech pouště promění v jásot a díky za tak veliký dar. Znovu Jeho Srdci obnovíme svůj křest a vyznáme Bohu: „Patřím Ti navěky!“ Necháme se přijmout, obejmout Jeho Láskou. Ale teď ještě nepředbíhejme. Znovu začala naše obnova a my se můžeme sami sebe zeptat: „Kdo jsem?“ Co Tě napadne jako první? Jsem člověk...muž, žena...manžel, manželka...otec, matka....kominík, tesař, lékař, prodavačka?

Únorový Dopis pro Tebe

Přeji Ti hodně štěstí a zdraví!

Je únor, měsíc, kdy si připomínáme Den nemocných. Stovky nemocných v tuto dobu přijímají svátost nemocných a prosí našeho dobrého Pána o sílu a uzdravení. Kolikrát v životě už nám někdo přál dobré zdraví...Kolikrát v životě jsme slyšeli výrok:“Hlavně to zdravíčko..“ Je vidět, jak zdraví lidi často kladou za nejvyšší z hodnot svého života. Co všechno je člověk ochoten podstoupit pro to, aby byl zdravý. Kolik peněz je ochoten vydat za uzdravení.

Zdraví je skutečně velká hodnota a vážíme si jí. Na mysli ale často máme jen tělesné či psychické zdraví. Ale celý člověk není jen tělo a psychika. Máme duši, nesmrtelnou duši, která může být zdravá nebo nemocná. Duchovní zdraví, ať chceme nebo nechceme, je v našem životě nejdůležitější. Rozhoduje o skutečné plnosti života a o našem štěstí. Proto Ti dnes také přeji „zdravíčko“, ano moc Ti přeji zdraví těla a psychiky, ale nejvíc ze všeho Ti přeji zdraví duše. Přeji Ti, aby Tvá duše byla naplněna láskou, dobrem, přeji Ti zdraví čistého svědomí.