Únorový Dopis pro Tebe

Přeji Ti hodně štěstí a zdraví!

Je únor, měsíc, kdy si připomínáme Den nemocných. Stovky nemocných v tuto dobu přijímají svátost nemocných a prosí našeho dobrého Pána o sílu a uzdravení. Kolikrát v životě už nám někdo přál dobré zdraví...Kolikrát v životě jsme slyšeli výrok:“Hlavně to zdravíčko..“ Je vidět, jak zdraví lidi často kladou za nejvyšší z hodnot svého života. Co všechno je člověk ochoten podstoupit pro to, aby byl zdravý. Kolik peněz je ochoten vydat za uzdravení.

Zdraví je skutečně velká hodnota a vážíme si jí. Na mysli ale často máme jen tělesné či psychické zdraví. Ale celý člověk není jen tělo a psychika. Máme duši, nesmrtelnou duši, která může být zdravá nebo nemocná. Duchovní zdraví, ať chceme nebo nechceme, je v našem životě nejdůležitější. Rozhoduje o skutečné plnosti života a o našem štěstí. Proto Ti dnes také přeji „zdravíčko“, ano moc Ti přeji zdraví těla a psychiky, ale nejvíc ze všeho Ti přeji zdraví duše. Přeji Ti, aby Tvá duše byla naplněna láskou, dobrem, přeji Ti zdraví čistého svědomí.

Číst dál: Únorový Dopis pro Tebe

Lednový Dopis pro Tebe

Krásný Boží človíčku!

Obdivuji, jak Tě Pán stvořil krásného. Ano, Tebe, nedívej se kolem sebe, ke komu to mluvím. Jsi to právě Ty, který jsi krásný, nádherný, prostě super dílo ze samotné ruky Nejvyššího. Nestřílím si z Tebe, mluvím naprostou pravdu.Věříš tomu?

Bůh je Láska. Všechno, co stvořil nese pečeť Jeho lásky. V Písmu čteme, jak Bůh shlédl na všechno, co stvořil a viděl, že je to dobré. Jsi stvořen dobrý. Bůh je dokonalý, a proto ses Bohu naprosto podařil. Bůh se nezmýlil v tom, jak Tě stvořil.

Číst dál: Lednový Dopis pro Tebe

Vánoční Dopis pro Tebe

Ahoj dítě Boží! 

Dnes Ti píšu jako dítěti. V Adventu jsme se připravovali na příchod Ježíše. Ježíš, když poprvé přišel na svět, přišel jako boholidské Dítě. Přišel jako Dítě, Syn nebeského Otce. Přišel jako Dítě, Syn člověka, Panny Marie. On Všemohoucí, Nejvyšší, se stal Maličkým, aby nám ukázal cestu.

Ano, Bůh chce abychom dozráli, stali se zralými dospělými, ale dospělým se staneš jen když budeš DÍTĚTEM, dítětem Božím... Pokud nebudeš chtít být dítětem Božím, nebudeš dospělým, zralým celou svou bytostí. Je však nutné tuto věc dobře pochopit.

Číst dál: Vánoční Dopis pro Tebe

Listopadový Dopis pro Tebe

Ahoj dušičko! 

Právě máme za sebou „dušičkový“ čas, kdy jsme pamatovali na naše drahé zemřelé, a liturgie posledních týdnů církevního roku nás staví před tajemství naší smrti a přechodu do života, kdy uvidíme Pána tváří v tvář a navěky budeme s Ním a se všemi, kteří neodmítli Jeho lásku a milosrdenství. Jiří Wolker ve své básni píše: „Smrti se nebojím, smrt není zlá, smrt je jen kus života těžkého..“ Svatá Terezička na smrtelném loži říká: „Neumírám, ale vstupuji do života.“ Svatý František nazýval smrt sestrou a Klára mluví v poslední chvíli pozemského života ke své duši: „Jdi v bezpečí..“

Číst dál: Listopadový Dopis pro Tebe

Dopis pro Tebe pro dobrý den

Dobrý den Ti přeji!

Jak často slyšíme tento pozdrav..a je krásný. Někdo druhý nám přeje dobrý den, v dnešní přítomnosti nám přeje dobro. Často je toto přání jen zvykem a frází - a to je škoda. Pokud ale myslíme vážně, co říkáme, je to moc krásné. Přát druhému dobro, usilovat o jeho dobro je projevem lásky. Dát přednost dobru druhého před dobrem vlastním je projevem velké lásky. Milovat někoho znamená darovat se mu, dát mu něco ze sebe: umenším sebe, abych obohatil druhého o dobro - ať je to pomocí, darovaným časem, sdílením...i za cenu určité námahy.

Číst dál: Dopis pro Tebe pro dobrý den

Dopis pro Tebe zářijový

Ahoj školáku!

Ne, nepíši dnes v první řadě dětem, ale píši nám všem, protože všichni jsme školáky, všichni se učíme. Největší školou je život a my se učíme žít neustále. Poslední zkouška školy života tady na zemi bude složena smrtí. Smrtí však život nekončí, ale touto maturitou, či chcete-li promocí, vstupujeme naplno do života věčného. Tak jak se školou připravujeme na život v dospělosti, tak se životem tady na zemi připravujeme na život bez konce, na plnost vztahu s Bohem a druhými. A to nebude sladké nebeské nicnedělání, ale skutečný Život plný dynamiky vztahu, lásky, krásy, pravdy....Prostě máme se na co těšit.

Číst dál: Dopis pro Tebe zářijový