Zasvěcený Dopis pro Tebe

Uvedení Páně do chrámu 2.2.2015 Zvěstuji Ti velikou radost, patříš Pánu navěky....!“

Posílám Ti tuto radostnou zprávu, nejradostnější ze všech. Patříš Pánu navěky. Píšu Tobě , který jsi pokřtěn/a/ i Tobě, který/á/ hledáš a toužíš po Pánu, aniž to teď můžeš uchopit a zcela pochopit. Všichni jsme byli stvořeni Bohem, a proto Mu všichni patříme. Bůh si ale nechce vynucovat náš vztah, dává nám svobodu. Stvořil nás, patříme Mu, touží po naší lásce, po našem vztahu. Křtem odpovídáme na tuto touhu Boží, uzavíráme s Ním smlouvu lásky a vyznáváme: „Patřím Ti navěky...Je to mé rozhodnutí, které nikdy nechci změnit, je to odpověď darovaná, Pane, na Tvoje pozvání, Tvou milost a Tvou Lásku...Je to hlavní smysl života, pro který chci žít navěky....“ Křtem nás Pán přijímá za své, patříme Mu a dává nám všechny milosti, které potřebujeme pro vztah s Ním. Vlévá nám dar víry, naděje a lásky, dává nám dary Ducha Svatého, dává nám vše, co On jen může dát, abychom my, tvorové, byli uschopněni žít s Ním Všemohoucím, Nejvyšším Pánem. Křtem jsme zasvěceni Pánu.

Vánoční Dopis pro Tebe

Pokoj a radost Tvému adventnímu putování a očekávání!

Nejen v této době, ale po celý život Ti přeji pokojný a radostný Advent. Je to čas, kdy se připravujeme na příchod Ježíše...a On k nám přichází stále. Advent a Vánoce můžeme mít každý den, když je naše srdce připraveno přijmout Ježíše, žít s Ním, chodit s Ním a v lásce se Mu odevzdat.

Bůh, velký Bůh, tak miloval svět, že nám poslal svého jediného Syna Ježíše Krista. Když jsme zhřešili a vzdálili se od Boha, On sám nám vychází vstříc. Bůh přichází v podobě Dítěte, On Všemohoucí jako slabé Dítě, On Veliký jako Maličký, On Stvořitel jako Člověk. Proto se raduj a jásej velkou radostí! Vesel se a nepřestávej, protože je skončeno Tvé otroctví.

Listopadový Dopis pro Tebe

Gratuluji Ti, jsi svobodný /svobodná/!

17.11. slavíme Den boje za svobodu a demokracii.„Máme holé ruce!“ To je jedno

ze zvolání studentů, které se neslo ulicemi Prahy při sametové revoluci před 25 lety.

Po svatořečení svaté Anežky České došlo k převratu a náš stát byl osvobozen od totalitního režimu ke svobodě. Svoboda, jak je to silné a krásné slovo. Svoboda je dar, dar od Boha. Jako svobodní lidé tento dar můžeme využít k dobru, ale i ke zlu. Co pro Tebe znamená slovo svoboda? Jak je pro Tebe důležitá? Kdy se necítíš svobodný /svobodná/?

Říjnový Dopis pro Tebe

Pokoj a dobro, Tobě!

Zdravím Tě dnes tak, jak zdravil své bratry a sestry svatý František. Přál jim pokoj a dobro...To jsou dnes velmi vzácné dary. Naše doba je často hektická, uspěchaná. Zachovat si v ní pokoj a mít v srdci skutečné dobro je velký dar. Kolik věcí nás jenom znepokojuje. Hned nás štve, že se počasí pokazilo. V dopravních prostředcích je pořádná tlačenice, že sotva dýcháme. Za chvíli prožijeme v práci nepříjemný výstup našeho kolegy. Navíc nám šéf uložil další práci, se kterou jsme nepočítali...Potom už jsou naše nervy pořádně napnuté....A do toho všeho a do všech dalších situací toužím přijít se sv. Františkem a popřát vám pokoj a dobro – s důvěrou, že nás oba nevyhodíte, ale otevřete se tomuto daru.

Zářijový Dopis pro Tebe

Šťastný nový školní rok!

Před několika dny děti znovu zasedly do školních lavic. Začal pro ně nový školní rok. Každý nový rok si přejeme, aby byl šťastný. Proč si tedy nepopřát, aby byl šťastný i nový školní rok? A proč to nepopřát dětem i nám? Každý školní rok je školní i pro nás, když chceme. Každý rok se pro nás stává školou, učením, pokud jsme ochotni zařadit se mezi školáky. Život je škola. Kdo chce žít a skutečně žít, musí se stále učit, učit žít. Proto i Tobě přeji šťastný nový školní rok....

Andělský Dopis pro Tebe

Ahoj andělský človíčku!

Tak jak se Ti daří? Máš andělský život? Možná už jsi někoho slyšel říkat: „Byl jsem na dovolené na Kanárech, to byl andělský život.....“ Ale co je pro Tebe vlastně andělský život? Jak si takový život představuješ? Zkus o tom trochu popřemýšlet, povol uzdu své fantazii... Navíc se 2.srpna slaví u nás ve františkánském řádu svátek Panny Marie Královny andělů, tak je to přímo aktuální.