Andělský Dopis pro Tebe

Ahoj andělský človíčku!

Tak jak se Ti daří? Máš andělský život? Možná už jsi někoho slyšel říkat: „Byl jsem na dovolené na Kanárech, to byl andělský život.....“ Ale co je pro Tebe vlastně andělský život? Jak si takový život představuješ? Zkus o tom trochu popřemýšlet, povol uzdu své fantazii... Navíc se 2.srpna slaví u nás ve františkánském řádu svátek Panny Marie Královny andělů, tak je to přímo aktuální.

Číst dál: Andělský Dopis pro Tebe

Prázdninový Dopis pro Tebe

Ahoj kamaráde, kamarádko!

Máme krásný čas prázdnin. I když se to týká především dětí, které mají volno od školy, přesto na prázdnináchmá asi podíl každý z nás. Díky těmto chvílím rodiny odjíždějí na dovolenou, babičky a dědečkové mají na prázdniny aspoň na čas svá vnoučata. Unás v klášteře je třeba zase více návštěv, protože jsou prázdniny.

Číst dál: Prázdninový Dopis pro Tebe

Červnový Dopis pro Tebe

Ahoj Příteli, Přítelkyně Ježíšova Srdce!

Červen je měsíc Ježíšova Srdce. Uctíváme boholidské Srdce Ježíše, podstatu Ježíšovy osoby. Bůh je Láska. Jeho nejhlubší podstatou je Láska. Všechno ostatní, co On koná, vychází jen a jen z Lásky.

Ano, Bůh je ve své podstatě Láska. On nás stvořil ke svému obrazu, a proto i podstatou naší bytosti by měla být láska. Žít láskou znamená žít vztahem k druhému. Díky hříchu však v nás často vládne sobectví a pýcha, a tak nejsme pravdivě obrazem Božím. Místo Boha, vztahu k Němu, jsme postavili do středu svého života sami sebe a své plány.

Číst dál: Červnový Dopis pro Tebe

Květnový Dopis pro Tebe

Ahoj!

Posílám Ti krásné sluníčkové květnové pozdravy. Je květen, Lásky čas. Také je měsíc Panny Marie, Matky Ježíše, Syna Božího, a duchovní Matky nás všech. Láska má různé podoby. Je láska snoubenecká, manželská, přátelská, mateřská, otcovská...

V tento lásky čas si připomínáme i lásku Panny Marie k nám všem a lásku všech matek, jejich starostlivost, něhu, objetí i oběti pro nás, jejich děti. Mít matku, opravdovou matku je velký dar. Otec i matka patří neodvolatelně k našemu životu.

Číst dál: Květnový Dopis pro Tebe

Dubnový Dopis pro Tebe

Drazí!

„Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí – a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.“/Flp 2,5-11/

Číst dál: Dubnový Dopis pro Tebe

Březnový Dopis pro Tebe

Ahoj,

kdo vlastně jsi? Komu to teď ve skutečnosti píšu? Co bys o sobě řekl/a/? Kdo vlastně jsi?

Právě nám začal Půst, doba obnovy našeho srdce, kdy se připravujeme na Velikonoce. Je to veliká milost mít čas, mít prostor, abychom se mohli připravit na něco krásného. My jsme se začali připravovat na největší křesťanské svátky. Budeme zpívat naše velké osobní i společné ALELUJA. Budeme děkovat Ježíši za Jeho nezměrnou Lásku, se kterou si nás „koupil“. Ano On sám nás vykoupil z velké vzdálenosti od Boha, abychom mohli žít v Jeho Srdci a tím v Srdci Trojice. Tak se tato postní doba po 40 dnech pouště promění v jásot a díky za tak veliký dar. Znovu Jeho Srdci obnovíme svůj křest a vyznáme Bohu: „Patřím Ti navěky!“ Necháme se přijmout, obejmout Jeho Láskou. Ale teď ještě nepředbíhejme. Znovu začala naše obnova a my se můžeme sami sebe zeptat: „Kdo jsem?“ Co Tě napadne jako první? Jsem člověk...muž, žena...manžel, manželka...otec, matka....kominík, tesař, lékař, prodavačka?

Číst dál: Březnový Dopis pro Tebe