Adventní Dopis pro Tebe

Drahý čekající človíčku!

 

Na co právě čekáš? Někdo čeká na to, že udělá maturitu nebo státnice a skončí školu. Někdo čeká na to, až najde životního partnera. Někdo čeká na práci. Někdo čeká a čeká a čeká, že se změní jeho život… Na co čekáš právě teď Ty? Advent nás vede k tomu, abychom čekali na Pána, až přijde.

Otevřený Dopis pro Tebe

Poutníci k Božímu Ty,

posílám vám mnoho pozdravů v těchto říjnových dnech, kdy jsme si slavností připomínali velkého světce svatého Františka…

O Františkovi píše životopisec, že byl celým svým bytím modlitbou. Modlitba je vztah k Bohu. František se tak plně stal vztahem k svému milovanému Pánu. Proměnil ho natolik, že se stal „druhým“ Kristem. František byl s Ježíšem tak sjednocen, že dostal dar stigmat, na jeho rukou, nohou a v boku se zázračně objevily rány, které měl Ježíš na kříži. Láska touží po blízkosti, láska touží po sdílení. František sdílel Ježíšovu lásku k lidem a zároveň s ní i bolest našeho milosrdného Boha nad našimi hříchy. František po poznání této Boží lásky k nám byl zcela uchvácen Pánem a jeho srdce nemohlo jinak než zpívat Bohu chválu.

 

Skalní Dopis pro Tebe

Drazí! 

Bůh je Láska, absolutní Láska, která chce naše dobro. Touží po vztahu s námi a nabízí nám společenství lásky. Z Jeho strany se rozhodnutí pro nás nikdy nemění. Ve společenství s Ním dostaneme všechno: lásku, radost, štěstí, plnost, vztahy s druhými. Bůh nám nabízí sám sebe a všechno, co skutečně potřebujeme k životu.
Dnes jde svět velmi rychle kupředu a nabízí spoustu možností pro náš život. Od dnešní generace se vyžaduje velká zralost, aby obstála. Možnosti nejsou zlem, zlem jsou naše volby, které jsou často povrchní, nezralé a zmatené.

Obohacující Dopis pro Tebe

Milovaný boháči a bídníku!

Jsi boháč, dostal/a/ jsi zadarmo dar života a každý den z Boží ruky dostáváš to, co potřebuješ k životu. Dostal/a/ jsi také spoustu darů do vínku. Bůh Tě stvořil krásného, krásnou. Jsi pozván/a/ k plnosti života a štěstí.

Ano, máme v sobě krásu a spoustu darů, ale také denně narážíme na svou chudobu, bídu, náklonnost ke zlému, které jsou také důsledkem prvotního hříchu. Zlo je znetvořením krásy. Kdo by chtěl být „netvor“?

Jak se máme poprat s tím vším, co v nás je? Na jedné straně jsme stvořeni k Božímu obrazu, který je nádherný, protože je dílem Tvůrce. Na druhé straně jsou v nás náklonnosti, zranění a znetvoření, s kterými si někdy nevíme rady.

 

Poutnický Dopis pro Tebe

Ahoj poutníku, poutnice!

Jdeš životem a trmácíš se. Často mají dny neuvěřitelnou rychlost a Ty jdeš a jdeš... už snad ze zvyku. Ano jdeš, běžíš, někdy se honíš. Ze všeho Tvého pachtění se za „něčím“ se stává stereotyp. Proč? Kam spěcháš? Co Tě nutí běžet, ztrácet? Jaký máš cíl?

Všichni kráčíme životem, který má své tempo, které nezastavíme. Jsou věci, které musíme stihnout… Dát dětem najíst, zavést je do školy, postarat se o nemocnou babičku.

Svatodušní Dopis pro Tebe

Nejdražší Chráme Ducha Svatého!

Mnoho chrámů je dnes opuštěných, mnoho zničených, byl z nich „vyhnán“ Nejvyšší Bůh nezájmem svých malých nemoudrých tvorů. Nejsou to jen chrámy kamenné, ale i chrámy lidských bytostí. Ty jsi jedinečný chrám, ve kterém se Bůh rozhodl přebývat.

Svatý Pavel píše: „Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.“/1 Kor 3,16 /