Skalní Dopis pro Tebe

Drazí! 

Bůh je Láska, absolutní Láska, která chce naše dobro. Touží po vztahu s námi a nabízí nám společenství lásky. Z Jeho strany se rozhodnutí pro nás nikdy nemění. Ve společenství s Ním dostaneme všechno: lásku, radost, štěstí, plnost, vztahy s druhými. Bůh nám nabízí sám sebe a všechno, co skutečně potřebujeme k životu.
Dnes jde svět velmi rychle kupředu a nabízí spoustu možností pro náš život. Od dnešní generace se vyžaduje velká zralost, aby obstála. Možnosti nejsou zlem, zlem jsou naše volby, které jsou často povrchní, nezralé a zmatené.

Obohacující Dopis pro Tebe

Milovaný boháči a bídníku!

Jsi boháč, dostal/a/ jsi zadarmo dar života a každý den z Boží ruky dostáváš to, co potřebuješ k životu. Dostal/a/ jsi také spoustu darů do vínku. Bůh Tě stvořil krásného, krásnou. Jsi pozván/a/ k plnosti života a štěstí.

Ano, máme v sobě krásu a spoustu darů, ale také denně narážíme na svou chudobu, bídu, náklonnost ke zlému, které jsou také důsledkem prvotního hříchu. Zlo je znetvořením krásy. Kdo by chtěl být „netvor“?

Jak se máme poprat s tím vším, co v nás je? Na jedné straně jsme stvořeni k Božímu obrazu, který je nádherný, protože je dílem Tvůrce. Na druhé straně jsou v nás náklonnosti, zranění a znetvoření, s kterými si někdy nevíme rady.

 

Poutnický Dopis pro Tebe

Ahoj poutníku, poutnice!

Jdeš životem a trmácíš se. Často mají dny neuvěřitelnou rychlost a Ty jdeš a jdeš... už snad ze zvyku. Ano jdeš, běžíš, někdy se honíš. Ze všeho Tvého pachtění se za „něčím“ se stává stereotyp. Proč? Kam spěcháš? Co Tě nutí běžet, ztrácet? Jaký máš cíl?

Všichni kráčíme životem, který má své tempo, které nezastavíme. Jsou věci, které musíme stihnout… Dát dětem najíst, zavést je do školy, postarat se o nemocnou babičku.

Svatodušní Dopis pro Tebe

Nejdražší Chráme Ducha Svatého!

Mnoho chrámů je dnes opuštěných, mnoho zničených, byl z nich „vyhnán“ Nejvyšší Bůh nezájmem svých malých nemoudrých tvorů. Nejsou to jen chrámy kamenné, ale i chrámy lidských bytostí. Ty jsi jedinečný chrám, ve kterém se Bůh rozhodl přebývat.

Svatý Pavel píše: „Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.“/1 Kor 3,16 /

Velikonoční Dopis pro Tebe

Gratuluji Ti,

je Ti nabídnuto vítězství nad každým zlem, nad smrtí, bolestí, slabostí a hříchem.Tvůj Bůh a Pán, Pastýř a Přítel Ježíš Kristus za Tebe zaplatil a koupil Ti vstupenku do nebe. Neboj se, nabízí Ti svou ruku a něžně Tě volá Tvým jménem. Chce Tě vyvést z každé temnoty, hříchu, z pýchy a sobectví,z bolesti … ne na chvíli, ale navždy. On Tě nesmírně miluje a touží po Tvé společnosti. Jsi krásný/á/ v Jeho očích a neustále na Tobě spočívá Jeho milující pohled.

Postní Dopis pro Tebe

„Vyber si život, a budeš živ...“

Drazí!

Prožíváme dny velké obnovy našeho duchovního života, které nás mají připravit na nové hlubší darování se našemu Pánu Ježíši při Vigilii o Velikonocích. V těchto postních dnech si připomínáme Jeho Lásku. On položil svůj život, aby nás vykoupil, vzal nás denně za ruku a vedl bezpečně domů do nebe k našemu Otci. Ano, On se nám daroval a neustále se nám daruje. Touží po naší odpovědi. Na Lásku se odpovídá jen láskou. On nám dal všechno. Nabídl nám znovu nebe, když jsme ho hříchem ztratili. My Mu můžeme svobodně dát všechno, co jsme: náš život, naše dary, radosti, lásku, práci, vztahy, naši ubohost, náš hřích, selhání, pády…