Dopis pro Tebe na červen

Drazí! 

Ježíš říká: „Tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, Ti odplatí." Slyšíme tato Jeho slova ve spojitosti se skutky postu, milosrdenství i s modlitbou. Můžeme se vnějškově postit, ale v našem srdci může být nenávist, zloba. Můžeme druhým pomáhat a zároveň být plni pýchy, hrdosti na svou výkonnost. 

Můžeme chodit do kostela a být v první lavici, ale sotva vyjdeme z kostela zapomeneme na Pána a naše slova i skutky budou druhé odrazovat. Ježíš potvrzuje, že největší přikázání je milovat Boha celým srdcem, celou duší, celou svou silou, vším, co jsme. Jde tedy o to, abychom rostli v duchovním životě k celistvosti. Naše nitro, myšlení, city mají být plné Boha, vztahu s Ním. Naše slova a skutky mají vycházet ze srdce naplněného Bohem. Nitro i vnějšek mají být v souladu, nasměrované na Boha, lásku k Němu i lidem. „Tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, Ti odplatí." Červen je měsíc Ježíšova Srdce. Připomínáme si Jeho nekonečnou lásku k nám. Vyznáváme důvěru v Jeho milosrdenství. Srdce plné lásky volá po odpovědi našeho srdce. Co je v našem srdci, nitru? Co se v nás skrývá? Nemáme si hrát na to, jak jsme dobří, ukazovat se před lidmi, aby nás chválili. V skrytu srdce máme přijímat lásku Ježíšova Srdce, odevzdaností, důvěrou, láskou na ni odpovídat. Z tohoto spojení s Ježíšem vytrysknou i naše skutky, v pokoře a skromnosti. Nepůjde nám o naši slávu, ale o slávu našeho Milovaného, Ježíše. „A náš Otec, který vidí i to, co je skryté, nám odplatí." Srdce čisté a milující, darující se Ježíši i vám vyprošuje

sestra Miriam