Dopis pro Tebe na duben

Drazí,

Pán vstal z mrtvých, Ježíš Kristus byl vzkříšen! Věříme, je to skutečně pravda našeho života? Jak to vypadá v nás samotných, byl v nás Kristus vzkříšen a je naším Pánem? Křesťanství je náboženství osobního vztahu s Bohem, který žijeme v církvi, spolu s našimi bratřími a sestrami.

Přijímáme vztah s Bohem, který nám nabízí On sám. V životě s Bohem se učíme, co jsou to opravdové vztahy s druhými. Když se mají dva lidé rádi, touží být spolu, darují se sobě navzájem, jejich životy se vzájemně pronikají a sjednocují. Každý z nás je zván, aby byl s Bohem, otevřel se Jeho lásce a nechal proniknout celou svou bytost, svůj život Jeho přítomností. Pokud necháme Ježíše žít naplno ve všech oblastech našeho života, dovolíme Mu, aby byl u nás „doma“ a byl zde Pánem, potom zažíváme mocnou proměnu. Ježíš je v nás vzkříšen a proniká všechno, co jsme a co děláme. Ve křtu svatém jsme byli ponořeni do Jeho smrti a vzkříšení, do velké proměny. Tato proměna se děje postupně a cílem našeho života je dovolit plnost této proměny. Kde tedy Ježíš ve mně ještě není vzkříšen a mám Ho pozvat k proměně? Kolem čeho se točí mé myšlenky, je tam On přítomen, vzkříšen? O čem mluvím a jak mluvím s druhými, je v mých slovech Ježíš vzkříšen? Když se rozhoduji v důležitých věcech, je On, Moudrost, Bohem mých rozhodnutí? Kde jsou oblasti mého života, prožívání, kde chci být svým pánem a „zavírám před Ježíšem dveře“? Bojím se Boha, že udělá něco, co nechci? Věřím, že ve všem Jeho jednání je jen a jen láska? Věřím víc sobě nebo Jeho moudrosti? Láska je vzájemné sebedarování. Bůh nám dává všechno. Mějme odvahu dát všechno i my do rukou Boha, Lásky. Vždyť u Něho nám nebude nic chybět... 

ALELUJA, Pán vstal z mrtvých, kéž je vzkříšen v našich životech naplno a navždy! 

V modlitbě za dar plnosti vzkříšení v nás 

sestra Miriam