Dopis pro Tebe na prosinec

Drazí!

Bůh je Láska, nekonečná a absolutní Láska.

On je Svatý, jiný než my. V nás, lidech, je boj mezi dobrem a zlem.

On je jiný, je Dobro, nejvyšší Dobro, celé Dobro, není v Něm ani drobeček zla.

On je plný Lásky, Pokoje a Světla.

A tento Bůh, který naprosto převyšuje své tvory, v Ježíši přichází mezi nás.

Zvěstuji vám velikou radost, DNES se vám narodil Spasitel Kristus Pán!“

Radujme se tedy z tak velkého DARU, vždyť Bůh nám nenabízí nic menšího než SEBE SAMA.

DNES se nám narodil a může se narodit do našich životů v každé chvíli.

On se touží s námi setkat ve všem, co prožíváme, co se v nás děje.

Chce nám být nablízku v radosti i bolesti, v temnotě i ve světle.

Sdílí s námi celý náš život.

Neboj se, On je Dítě, Král, mocný i něžný. Nabízí Ti svou ruku a chce Tě bezpečně vést životem cestou k Otci, domů, do nebe.

Tak odhoď své vlastní představy o Něm, o životě i o sobě.

Od Něho se uč, kdo je On, co je to život a kdo jsi Ty.

Vystup, prosím, už ze sebe a svého strachu. Není to krok do prázdna, ale do Jeho milující náruče.

Už nebudeš svírat křečovitě své jistoty, když Mu konečně uvěříš a On bude Tvou jedinou JISTOTOU.

Nevidíš na cestu? Ale ON vidí a vede Tě.

Cítíš se bezmocný a sám? Ale On je Všemohoucí a nese Tě!

Nevíš, co máš dělat? On je Tvůj Tvůrce a má pro Tebe plán, cestu, kde nejvíc budeš sám sebou a s Ním zažiješ dobrodružství vztahu a Lásky.

On přichází…

Přeji Ti , ať máš vírou v Jeho Lásku dveře srdce dokořán...

sestra Miriam