Dopis pro Tebe na listopad

Drazí!

Je čas podzimu a zima nám klepe na dveře…

Pro každého z nás nastane okamžik podzimu života.

Kazatel nás napomíná, že všechno je marnost nad marnost.

Ale my nesmíme kapitulovat ve smyslu, že nějak ten život dožijeme a všechno už je marnost!!!

Zralá kapitulace moudrosti je službou pro život, pro mládí věčnosti, které se v nás rodí.

Kapitulace má zasáhnout prostor našeho já a dát přednost životu pro milující TY.

Kapitulací se musíme vzdát vzdušných, nereálných zámků naší pýchy a dát prostor pokoře, přijetí života ve všech jeho barvách.

Kapitulace má být radostné „vzdání se“ našemu Pánu. Jemu necháme veškerý prostor našeho bytí.

Potom bude proměněn celý náš život přítomností Pána, kterému už neklademe odpor, ale ve velké důvěře se Mu vydáváme na život a na smrt.

Vždyť On je náš život!

Jediné, co nám stále zůstává, je ON, vztah s Ním..

V Něm jsou všichni, které milujeme.

Ve spojení s Ním nachází smysl podzim a zima našeho života, ve kterých je stále více přítomen vědomě ON, který je Moudrost sama.

Ve spojení s Ním nese naše duše svěžest jara, slunce léta i všechny barvy podzimu ve zralosti, ztišení i vděčnosti.

Ve spojení s Ním není nic marnost. Vždyť všechno má smysl pro Něho, s Ním a v Něm.

Kdo má uši k slyšení, slyš! Tvůj Král přichází, je pokorný, přijde v hodinu, kdy se nenaděješ… Řekneš-li ANO Jeho Lásce, Tvá duše bude přetékat štěstím, láskou, poznáním a vším, co jen On může dát.

Smrt bolí nás i druhé, ale nebude zlá, pokud v ní vstoupíš plně do objetí Lásky.

Důvěru v Jeho milosrdenství Ti ze srdce vyprošuje

sestra Miriam