Dopis pro Tebe na duben 2018

Drazí,

Pán vstal z mrtvých, Ježíš Kristus byl vzkříšen!

Věříme, je to skutečně pravda našeho života?

Jak to vypadá v nás samotných,

byl v nás Kristus vzkříšen a je naším Pánem? 

Křesťanství je náboženství osobního vztahu s Bohem,

který žijeme v církvi, spolu s našimi bratřími a sestrami.

Přijímáme vztah s Bohem, který nám nabízí On sám.

V životě s Bohem se učíme, co jsou to opravdové vztahy s druhými.

Když se mají dva lidé rádi, touží být spolu, darují se sobě navzájem,

jejich životy se vzájemně pronikají a sjednocují.

Každý z nás je zván, aby byl s Bohem, otevřel se Jeho lásce

a nechal proniknout celou svou bytost, svůj život Jeho přítomností.

Pokud necháme Ježíše žít naplno ve všech oblastech našeho života,

dovolíme Mu, aby byl u nás „doma“ a byl zde Pánem,

potom zažíváme mocnou proměnu.

Ježíš je v nás vzkříšen a proniká všechno, co jsme a co děláme.

Ve křtu svatém jsme byli ponořeni do Jeho smrti a vzkříšení, do velké proměny.

Tato proměna se děje postupně a cílem našeho života je dovolit plnost této proměny.

Kde tedy Ježíš ve mně ještě není vzkříšen a mám Ho pozvat k proměně?

Kolem čeho se točí mé myšlenky, je tam On přítomen, vzkříšen?

O čem mluvím a jak mluvím s druhými, je v mých slovech Ježíš vzkříšen?

Když se rozhoduji v důležitých věcech, je On, Moudrost, Bohem mých rozhodnutí?

Kde jsou oblasti mého života, prožívání,

kde chci být svým pánem a „zavírám před Ježíšem dveře“?

Bojím se Boha, že udělá něco, co nechci?

Věřím, že ve všem Jeho jednání je jen a jen láska?

Věřím víc sobě nebo Jeho moudrosti?

Láska je vzájemné sebedarování. Bůh nám dává všechno.

Mějme odvahu dát všechno i my do rukou Boha, Lásky.

Vždyť u Něho nám nebude nic chybět...

ALELUJA, Pán vstal z mrtvých, kéž je vzkříšen v našich životech naplno a navždy!

V modlitbě za dar plnosti vzkříšení v nás

sestra Miriam

Velikonoční přání 2018

Moc Boha se nyní zjevuje v mírnosti, jeho velikost v prostotě a blízkosti. Ovšem to není méně propastné. Co se předtím vyjadřovalo bouří, ohněm a zemětřesením, bere teď na sebe podobu KŘÍŽE, trpícího Boha, který nás volá, abychom vstoupili do tohoto tajemného ohně, ohně ukřižované lásky.“

Benedikt XVI.

 

Odvahu vstoupit do tajemství Ježíšovy Paschy

a nalézt Život

o letošních Velikonocích

přejí a vyprošují

sestry kapucínky

 

Dopis pro Tebe na únor

ruka matky a dtteDrazí! 

 

Dobrý, milosrdný, něžný a moudrý Bůh k nám mluví skrze své slovo. Na hoře Tábor slyšíme Jeho hlas: „To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“ Ježíš je Bohem Otcem milovaný. Ježíš naslouchá a poslouchá svobodně, z lásky svého Otce.

Číst dál: Dopis pro Tebe na únor